Personvernspørsmål i arbeidslivet? Det er hjelp å få.

Bjørn Erik Thon er Direktør i Datatilsynet. Han gjestet Rakkestad Næringsråd, og Rakkestad Historielag i 2014/2015
Bjørn Erik Thon er Direktør i Datatilsynet. Han gjestet Rakkestad Næringsråd, og Rakkestad Historielag i 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er mange ting vi som bedriftsledere foretar oss i hverdagen der vi kanskje burde tenke oss om to ganger først. Vi gjør kanskje noe i beste mening, eller for å være effektive – eller rett og slett av uvitenhet, og bryter med det kanskje loven.

Datatilsynet har en intern gruppe som jobber med å gi råd og veiledning til de som kontakter tilsynet. Gruppen kalles juridisk veiledningstjeneste. Vi som jobber i veiledningstjenesten må raskt kunne sette oss inn i folk sine problemstillinger og gi råd om hvilke personvernregler som kommer til anvendelse for dem.

Veiledningstjenesten fører statistikk over hva slags henvendelser som kommer inn til Datatilsynet. I 2014 svarte vi på over 9000 henvendelser på e-post og telefon. Variasjonen i spørsmål er stor. Alt fra advokater, styremedlemmer, forskere, studenter, bestemødre, butikkansatte, småbarnsforeldre og frivillige organisasjoner tar kontakt og spør om råd i saker de er involvert i.

 

For å illustrere hvor forskjellige spørsmålene er har vi lagd en dagsrapport som gjengir 20 spørsmål vi fikk inn på telefon en dag i vår. Alle spørsmålene er reelle, men selvfølgelig anonymisert.

Eksempel:

Jeg jobber med it-sikkerhet i en stor bedrift med 1200 ansatte. Er det i tråd med Datatilsynets regler å sende lønnsslipper på e-post hvis det er passord-beskyttet? Er passordbeskyttelse det samme som kryptering egentlig?
Jeg jobber i en fagforening som sender ut kursinformasjon og lignende til våre medlemmer på e-post. Er det lov å sende ut dette til medlemmene dersom vi bruker blindkopi?
Jeg er en student som skriver masteroppgave om den nye forordningen og arbeidsliv. På hvilken måte vil forordningen få betydning for personvernreglene innenfor arbeidslivet?
Jeg jobber i kriminalomsorgen. Kan vi nekte en forvaringsdømt å ta lydopptak av samtaler han har med oss under møter som avholdes mens han har permisjon?
Jeg har jobbet i en sminkebutikk i 3 måneder og har vært litt syk. Har sjefen min lov å videresende tekstmeldinger jeg har sendt til henne om sykdommen min til andre ansatte og diskutere mitt sykefravær med dem?
Jeg fikk tilsendt et brev fra et forsikringsselskap hvor fødselsnummeret mitt stod synlig under adressefeltet. Hva slags krav har jeg mot forsikringsselskapet?
Jeg sitter i et styre i et sameie og skal gjøre forhåndsgodkjenninger av nye eiere i sameiet. Finnes det et register hvor jeg kan finne informasjon om hvem som er notorisk dårlig betalere?

Ta en titt på bloggen til DATATILSYNET her – Du kan bruke denne tjenesten

Next Post

Høringssvar til søndagsåpne butikker

ons mai 20 , 2015
Nei til søndagsåpent.   Forslag om endringer i helligdagsloven for […]