Personvernerklæring

29.06.2017

Rakkestad Næringsråds personvernerklæring

Denne personvernerklæringen informerer om hvordan Rakkestad Næringsråd samler inn og bruker personopplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger (personopplysningsloven § 19/GDPR artikkel 14) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd/GDPR artikkel 12-13).

Innsamling av opplysninger om medlemmer og kontaktpersoner
Med formål om å ivareta medlemskapet på best mulig måte, samler vi inn opplysninger om navn, stillingstittel, telefonnummer, adresse, virksomhet og epostadresse fra kontaktpersoner hos våre medlemsbedrifter. Dersom du har innsigelser mot dette, kan du ta kontakt med din leder, eller med Rakkestad Næringsråd. Kontaktopplysningene vil da bli slettet.

Opplysninger om medlemmer vil bli slettet 1 år etter utmelding.

Det rettslige grunnlaget for å samle inn disse opplysningene er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b.

Medlemslister er tilgjengelig for ansatte/styret i Rakestad Næringsråd Næringsråd. Alle disse har konfidensialitet rundt personopplysninger.


Innsyn, retting og sletting

Du kan få innsyn i hvilke personopplysninger Rakkestad Næringsråd har lagret om deg, ved å ta kontakt med anja@rakkestadnaringsrad.no

Du har til enhver tid rett til å få endret eller slettet opplysninger som vi har registrert på deg.

Bruk av personopplysninger
Opplysninger om nye medlemsbedrifter blir publisert på våre nettsider. Opplysninger om personer som deltar i våre ressursgrupper og andre kompetansegrupper blir også publisert på våre nettsider etter samtykke. Navn på ordinære personmedlemmer er ikke offentlig tilgjengelig.


Påmelding til arrangementer

På nettsiden kan du melde deg på arrangementer ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til arrangementer blir benyttet til det formål å administrere dette. Behandlingsgrunnlaget er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b.

Navn og bedrift over påmeldte vil kunne fremgå på deltakerlister som blir distribuert i forbindelse med arrangementet, eller ligge tilgjengelig på arrangementets nettside. Etter at arrangementet er ferdig, vil opplysningene bli fjernet fra nettsiden. Opplysningene er da kun tilgjengelig i vårt interne system for eventuelle oppfølginger (evalueringer, utstedelse av presentasjoner o.l.).

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte.


Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev fra Rakkestad Næringsråd. For at vi skal kunne sende dette må du registrere en e-postadresse på nettsiden. E-postadressen deles ikke med andre. Nyhetsbrevene sendes ut etter samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrev. Dette kan du gjøre ved å trykke «meld meg av nyhetsbrevet» nederst i nyhetsbrevet.


Magasin/rapporter
Rakkestad Næringsråd sender i løpet av året ut magasinet RNR, og rapporter/kartlegginger vi gjør. Disse sendes til medlemmer som står registrert i våre databaser.


Ekstern tilgang til personopplysninger
Sentrum Data er er Rakkestad  Næringsråds databehandler på drift og vedlikehold av systemer og servere. Questback er Rakkestad Næringsråds databehandler vedrørende spørreundersøkelser og Mail Chimp på nyhetsbrev. Det er Degernes regnskapskontor som har opplysninger i fb med fakturering av medlemmer,

Det er kun Rakkestad Næringsråd som har tilgang til opplysningene som samles inn.
Klagerett
Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese om dette på Datatilsynets nettsider. Dersom du mener at reglene for personvern er brutt, har du rett til å klage til Datatilsynet.


Ansvar
Rakkestad Næringsråd, ved daglig leder, har et overordnet ansvar for behandling av personopplysninger.