Planlagte møter februar og mars – sett av dato

PLANLAGTE TEMAMØTER NÆRINGSPLAN

Åpent hus – alle som vil er velkommen til å snakke løst og fast om næringsplan!

Torsdag 29 januar 14-16 – RNR – Storgata 3
Fredag 30 januar 9-11 RNR – Storgata 3

PLANLAGT TEMAMØTE «FOKUS RAKKESTAD»

Festsalen i kommunen

4 mars. Endringstid. Hva skjer i denne tiden med så mye oppmerksomhet og debatt rundt kommunesammenslåing. Hva er situasjonen, hva er bekymringene og tankene? Et inkluderende og opplysende «folkemøte» med næringsliv, politikere og befolkning.

* Rådmannen forteller oss litt om kommunehistorikk
* Foredrag med snert og humor
* Hyggelig og styrkende samvær
* Panel for fag og politikk

Invitasjon og annonse kommer

PLANLAGTE FROKOSTMØTER:

27 februar: Varslingsregler i standardavtaler. Ved advokatfirmaet Ytterbøl. Festsalen i Rakkestad kommune

Invitasjon og annonse kommer

PLANLAGT ÅRSMØTE:

24 FEBRUAR kl 19.00.

Invitasjon og annonse kommer

Frokostmøter og medlems/temamøter vil annonseres forløpene.

Med ønske om et spennende og positivt år

Anja Guerrera
Daglig leder

Husk at du når som helst kan kontakte oss på telefon: 90162516

Mail: Anja@rakkestadnaringsrad.no

 

Next Post

Offentlig ettersyn områdereguleringsplan Bergenhusområdet

tor jan 29 , 2015
BERGENHUS Planutvalget i Rakkestad kommune vedtok med hjemmel i plan […]