Prosjekt nye skilter på industriområdene går fremover

Nå har vi kommet et stykke videre i prosjektet oppgradering av skilt på Industriområdet. Vi har mottatt konkurransedyktige priser fra to Rakkestadbedrifter, og vi er nå i ferd med å ta de siste beslutningene før vi setter en bestilling.

IMAG3360
Karianne Hauge er en av de bedriftslederne som har tatt ansvar i dette prosjektet. Fra Rudskogen har vi med oss Ole E.Torp fra Mjørud AS

 Prosjektet har tatt utgangspunkt i at skiltingen til og på Industriområdet kan være litt bortgjemt, mangelfull og i flere tilfeller ha behov for en oppgradering. Hovedskiltet ved innkjøringen til Industriområdet som står i Industriveien 1 er et godt skilt men det trenger et ansiktsløft. I tillegg ønsker vi å se om vi kan finne en alternativ plass til skiltet da det i dag kan skape trafikkproblemer når stortransportører stopper ved skiltet for å oppdatere seg ved innkjøringen til industriområdet.

IMAG3228
I dag ligger Mjørud, Slåttland, Glacio, Offshore Design, Noble, Rudskogen Motorsenter, NAF glattkjøring på Rudskogen.

Rudskogen.


Det er ønskelig med finere og bedre skilting, evt noe forskjønning akkurat i innkjøringen/ delet vet Slåttland/Rudskogen Motorsenter.

 

Dette er et initiativ som har kommet først og fremst i fra Rakkestad Næringsråd da Rudskogen Næringspark også er i en tilsvarende situasjon. Vi ønsker å se på muligheten til å få til en felles oppgradering slik at vi kan få lik skiltfasade på begge industriområdene. Ved å samkjøre dette kan vi sammen ha en søknad mot Rakkestad kommune og vi kan kanskje få bedre priser på skiltene. Vi ser for oss at dette prosjektet blir delfinansiert mellom bedriftene og kommunen og det blir Rakkestad Næringsråd ved Anja som er prosjekteier og Karianne som er prosjektleder. Prosjektet er godt i gang og vi håper på nye skilt på plass allerede til sommeren.  Når prosjektet er ferdig vil eierskapet ligge hos Rakkestad Næringsråd slik at vi sikrer jevnlig vedlikehold og rengjøring av skiltene.

Navn

Det er hensiktsmessig å finne gode og forklarende navn til begge feltene. Dette er noe som bedriftene bør enes om. Bedriftene kan for eksempel foreslå navn til områdene og det vil så bli lagt ut til høring.  Ved riksveien er det i dag et skilt inn til Rudskogen. Det er noe uoversiktlig og det er en prosess på gang for å få belysning ved innkjøringen til Rudskogen Næringspark. Dette må tas med veivesenet og er en sak som teknisk etat tar seg av. Dette er nesten i mål ved utgangen av 2014. Det står nå på de som skal utføre jobben med å få opp lysmastene.  Det er lagt ned kabler i forbindelse med graving  i vinter, disse kan vi lett koble oss på hvis vil vil ha lys på skiltene i innkjøringspunktet/ delet Rudskogen.

Er dette en gylden sjanse til å skape økt tilhørighet mellom Rudskogen og Rakkestad? Vi har lenge ønsket at Rudskogen-anlegget (motorsenteret) skal hete «Rudskogen Rakkestad» eller lignende.

Bør vi kanskje benytte muligheten til å vurdere å bygge Rakkestads identitet/tilhørighet ved å bruke stedsnavnet i sammenheng med områdenavnene? F.eks. Rakkestad Næringspark Rudskogen, Rakkestad Næringspark Sentrum, Rakkestad Næringspark Bergenhus. Dette er kun forslag for å vise et eksempel. Hva mener du?

 

 Sikkerhet Industrifeltene: Tilbud innhentet til kameraovervåkning begge felt – etter befaring. 

  • Forskjønning av innkjøring til Rakkestad øst og nord; dette ønsker vi også er en del av skiltprosjektet

Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

 

 

__________________________________________________________________

Til bedrifter på Industriområdet i Rakkestad                                                                                 11.09.2014

 

 

Oppdatering og oppgradering av skilt på Industriområdet

I dag ser vi at skiltingen til og på Industriområdet kan være litt bortgjemt, mangelfull og i flere tilfeller ha behov for en oppgradering. Hovedskiltet ved innkjøringen til Industriområdet som står i Industriveien 1 er et godt skilt men det trenger et ansiktsløft. I tillegg ønsker vi å se om vi kan finne en alternativ plass til skiltet da det i dag kan skape trafikkproblemer når stortransportører stopper ved skiltet for å oppdatere seg ved innkjøringen til industriområdet.

Bildet nedenfor viser hvordan innkjøringen til Industriområdet er i dag og for besøkende fremstår ikke innkjøringen veldig attraktiv og innbydende. Med sirkEtter en runde rundt på Industriområdet har vi lagt merke til at det er mange skiltvarianter av forskjellig utseende. I dette prosjektet kan vi samtidig se på en løsning hvor vi kan få til en lik skilting til bedrifter på området. Dette tror jeg kan være med på å heve førsteinntrykket av industriområdet slik at det fremstår ryddig og attraktivt.

 Initiativ / prosjektledere

Dette er et initiativ som har kommet først og fremst i fra Rakkestad Næringsråd da Rudskogen Næringspark også er i en tilsvarende situasjon. Vi ønsker å se på muligheten til å få til en felles oppgradering slik at vi kan få lik skiltfasade på begge industriområdene. Ved å samkjøre dette kan vi sammen ha en søknad mot Rakkestad kommune og vi kan kanskje få bedre priser på skiltene.

Vi ser for oss at dette prosjektet blir delfinansiert mellom bedriftene og kommunen og det blir Rakkestad Næringsråd ved Anja som er prosjekteier og Karianne som er prosjektleder. Dersom det er interesse for dette starter vi arbeidet omgående og forhåpentligvis har vi nye skilt på plass allerede til sommeren.

I første omgang ønsker vi å undersøke om dette er noe bedrifter på industriområdet støtter. Jeg ønsker at dere i så fall gir meg en tilbakemelding enten pr. mail eller telefon innen 23.september.

Når prosjektet er ferdig vil eierskapet ligge hos Rakkestad Næringsråd slik at vi sikrer jevnlig vedlikehold og rengjøring av skiltene.

 

Eksempler
Eksempler på skilt ved Industriområdet:

Med vennlig hilsen

Karianne Hauge ,  Industriveien Utvikling AS    og

Anja Guerra                         Rakkestad Næringsråd

karianne@khauge.com                      anja@rakkestadnaringsrad.no

 

 

 LES MER HER

 

Next Post

NAV Rakkestad og Rakkestad Næringsråd i samarbeid for Rakkestadbedrifter

ons jan 28 , 2015
NAV – en viktig partner for ledere og HR ledere […]