Rakkestad Containerservice AS. Solide etter omstilling.

Dette er historien om bedriften har lykkes godt, til tross for et tilbakeslag i 2017 som skulle sette bedriftens omstillings- og levedyktighet på en hard prøve.

Av Anja Aarsrud Guerrera – Rakkestad Næringsråd.

– På grunn av et solid forhold mellom eiere og de ansatte, samt seriøsitet og mangeårig trofast kundeservice, og ikke mist omstillingsevne har Containerservice drevet godt i mange år, og vil fortsette med det også i tiden som kommer, sier Ole-Johnny Isebakke.

La oss gå litt tilbake i tid. Da Næringsrådet første gang i november 2016 tok turen Rakkestad Containerservice i Degernes hadde den første snøen falt, det var surt og hustrig. De sorte asfaltstrekningene med slaps vitnet om en mørk og utrivelig årstid i anmarsj. Lite visste de den gang at bedriften skulle ut i enda hardere vær. Bokstavelig talt.

I 2018 mistet som mange husker Rakkestad Containerservice jobben med å hente husholdningsavfall i Rakkestad Kommune. Det var en alvorlig smell for det lille selskapet som siden 1976 har hadde vært trofast arbeidshest for kommunen. Men, anbudsreglene må følges, og Ole-Johnny Isebakke vil ikke dvele ved fortiden.

– Vi har et godt forhold til kommunen i dag, til tross for avslaget, men mener selvsagt fortsatt at det var vi som hadde det beste anbudet samlet sett, smiler Ole-Johnny.

Rakkestad Containerservice AS er i full drift og har oppgradert utstyrsparken sin betydelig.

– Det er klart at tapet av anbudet medførte store endringer for oss. En bærende del av vår omsetning ble borte, og to ansatte måtte gå. Heldigvis fikk de umiddelbart ny jobb i lokale bedrifter. Tilbake sto Ole-Johnny i en vanskelig situasjon. Nå var det «enten å legge seg ned å grine, eller å brette opp ermene», forteller han. Han valgte det siste, som en Raksting gjerne gjør.

Vi jobbet svært hardt med de kunden vi hadde, og vi har fått mye å gjøre for lokale entreprenører bl.a., samtidig som vi fortsatt har avtaler på offentlige bygg med Rakkestad kommune. Nå nærmere vi oss igjen den omsetningen vi hadde før vi mistet jobben for kommunen, sier han og opplever at de lokale er flinke til å bruke dem. Skal vi være her i morgen, må vi brukes i dag, sier han.

Rakkestad Containerservice har investert i nye biler.

Før sommeren i 2019 investerte firmaet i en krokbil med liftpåbygg inkludert en henger, en bil som altså kan håndtere både krok- og liftcontainer. De samarbeider blant annet med transportfirmaet Karlson Transport om kornkjøring som krever mye større containere, en jobb som de ikke hadde gjort på en del år da transport av korn i dag som regel krever større last evne enn en lift container. I dag har de tre biler og på nyåret ser det ut til at staben må økes med en person. I dag har bedriften 3 ansatte i tillegg til at far Svein fortsatt er til god hjelp.

Rakkestad Containerservice AS. Nye 35 kubikk krokcontainere klare for utkjøring.

Det ventes også straks inn 6 nye containere på grunn av økt etterspørsel, og har nå rundt 160 containere i størrelse fra 5-35m3 som benyttes til forskjellige type avfalls fraksjoner samt til andre formål som f.eks. frakt av maskiner, bilvrak, fyllmasser, flis, korn, osv.

Vi opplever at Rakkestadbedrifter er opptatt av å samarbeide lokalt, de er veldig lojale mot hverandre, sier Ole-Johnny som forteller at dette har hatt stor betydning for ham i tiden etter han overtok roret for fire år siden. Lokal kunnskap, bekjentskap og serviceytelse betyr mye, og at en vet hva en får, sier han. Konkurransedyktighet går på mye mer enn bare pris!

Rakkestad Containerservice AS. Verdifulle ansatte har bedriften alltid hatt. Bildet er fra 2017.

De ansatte er utrolig verdifulle for oss, vi kan ikke rose dem nok. Det er svært sjelden at noen er borte fra jobb til tross for at de hver eneste arbeidsdag er tidlig på plass, i all slags vær og kjøreforhold som kan være svært utfordrende for en yrkessjåfør. Arbeidsmoralen er allikevel på topp, de jobber selvstendig og klager aldri, forteller Ole-Johnny.

 Gjester RNR
I Rakkestad Næringsnytt. Faksimile.

-Jeg er veldig stolt over å videreføre det min far har bygget opp gjennom så mange år og han har lagt et solid grunnlag for oss, forteller Ole-Johnny.

-Vi setter stor pris på at lokale firmaer benytter våre tjenester, og vi bestreber oss å yte god service, kort responstid og effektiv avfallshåndtering, sier Ole-Johnny Isebakke.

-Siden vi selv ikke har noe avfallsmottak samarbeider vi også med våre konkurrenter da alt av avfall leveres til godkjente mottak for enten gjenbruk eller gjenvinning, samt at vi leverer det avfallet som kan brennes ved forbrenningsanlegg i Rakkestad som blir til varmegjenvinning. Noe av avfallet leveres også på Kopla Renovasjonsplass i Rakkestad (Rakkestad Kommune sitt avfallsmottak) til videretransport, men i dag i begrenset mengde. I dag blir ca. 94% av alt det usorterte restavfallet vi leveres til avfallsmottakene sortert ut enten til gjenbruk eller gjenvinning, og det er mange krav som skal etterleves i denne bransjen sier Ole-Johnny og forteller at ca. 50% av arbeidstiden går med til administrasjon og dokumentasjon.

Rakkestad Containerservice AS
Rakkestad Containerservice AS. Det er strenge krav til kildesortering og Containerservice har både kunnskap og utstyr til å håndtere dette.

Det er mye strengere krav til kildesortering og håndtering av spesialavfall enn det var for bare noen få år siden, og vi har et veldig godt samarbeid med forskjellige avfallsmottakene, og god og tett dialog med kundene slik at de får sortert ut det avfallet de skal og må sortere ut da ikke alt kan kastes i restavfall containere, sier Ole-Johnny. Rakkestad Containerservice henter avfall som skrapjern, usortert, brennbart, trevirke, impregnert trevirke, gips, hageavfall, papp/papir, EE, hageavfall, osv.

 Gjester RNR
Det er strenge krav til sortering og profesjonalitet. Her er Containerservice på oppdrag under Gatebil på Rudskogen i Rakkestad.

I tillegg henter de også ekstra avfall hos privatpersoner som kanskje selv har problemer med å få levert dette på Kopla eller at de ikke selv klarer å løfte avfallet. En del av avfallet som er sortert ut som f.eks. ren plast, papp/papir er det ikke noe tippavgift på pr i dag, samt levering av skrapjern får man retur oppgjør på slik at her kan man sitte igjen med litt penger selv etter transporten og leie av container.

 Gjester RNR
Rakkestad Containerservice. Her flyttes en forlatt campingvogn opp i en container til levering på godkjent mottak.

Ingen oppdrag er for små, og vi bistår også med frakt av møbler, biler, truck, flis, korn, osv. Har også en egen lukket container hvor hele bakenden kan lukkes opp slik at vi kan også frakte flyttelass, avslutter Ole-Johnny Isebakke.

HISTORIE

Den 18 oktober 1976, nærmere bestemt for 43 siden, etablerte Svein Isebakke et enkeltmannsforetak som senere skulle få navnet det har i dag, nemlig Rakkestad Containerservice AS. I dag, 43 år etter etableringen er det sønnen Ole-Johnny Isebakke som har driver.

Bakgrunnen for etableringen i 1976 var at Svein hadde søkt på «stillingen» som renovatør i Rakkestad Kommune, som den gang ble utlyst på anbud. Det hele startet da med en lastebil, som etter hvert ble utvidet til totalt tre biler. I 1980/81 sørget Svein for å ta et 40 timers kurs på Rygge Flystasjon innen økonomi, deretter måtte han gå på skole i Sarpsborg for å få transportløyve (løyvekurs). En dag i uken gikk med til kursing og det hele ble avsluttet med en oppgave som ble sendt til Oslo. Og så var det alvor!

Nå skulle det igjen legges inn anbud på renovasjonskjøringen. Det var seks stykker som la inn anbud, og gleden var selvsagt stor da Rakkestad Containerservice fikk jobben. De minnes fortsatt detaljer fra den tiden. –  Jeg tror det var kr. 2,90 per sekk per gang, og det var cirka 680 abonnenter kun i regulerte områder. Vi hentet mye søppel i ulike butikker/bedrifter i Rakkestad med den første planbilen, som ble losset for hånd (det fantes ikke containere på den tiden) og kjørt til Kopla Rakkestad for deponi, forteller Svein Isebakke som overlot roret til Ole-Johhny i september 2015.

Krokbil med henger hvor det her fraktes 35m3 containere, og selskapet har også 22m3 krok containere.
Volvo krokbilen gjøres enkelt om til kjøring av lift containere som gjør bilen meget fleksibel for selskapet.
Ny Scania liftbil ble kjøpt inn julen 2016, og her avbildet med de mest populære lift containere av kundene som er åpne 10m3 containere med lav bakkant.

Next Post

Rørtec AS i vekst - har kjøpt Støles og utvider tilbudet

søn feb 2 , 2020
Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.