Arrangementsplan for Rakkestad

God planlegging av events, messer og spesielle dager er viktig for at en skal få full uttelling.
Det er greit at ikke arrangement legges akkurat på samme dag og tid, selv om det av og til kan være viktig å se om noen arrangement bør legges til samme helg for å utnytte hverandres besøkende godt.

Arrangementet må være av en viss størrelse for at det skal legges i kalenderen.
Har du et å foreslå ?
så send en e-post med dato og noen ord om arrangementet til oss.