Rakkestad og Rygge med lavest arbeidsledighet nå

Ledigheten i Rakkestad i november var på 2,6 % av arbeidsstyrken, dette er en oppgang på 9 % fra samme periode i fjor og tilsvarer en økning i ledigheten på 9 personer.

Nedgang i ledigheten i Østfold

Ledigheten i Østfold er nå på 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert ledighet i Østfold har gått ned med 3 prosent fra oktober til november 2014. Sett i et østfoldperspektiv er det gledelig at ledigheten i Østfold synker mer enn i landet som helhet.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene som fremkommer er sammenlignet med samme måned i 2013.

Ved utgangen av november 2014 er det registrert 4 650 helt ledige østfoldinger, 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Fra november i fjor har ledigheten i fylket gått ned med 3 prosent, 149 personer. Landet har en ledighet på 2,6 prosent, en økning med 4 prosent fra november i fjor.

Bruttoledigheten

Ved utgangen av november deltok 1 281 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak i Østfold. Sammen med de helt ledige er det 5 931 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med november 2013 har bruttoledigheten gått ned med 718 personer tilsvarende 10,8 prosent.

Flest ledige innen butikk- og salgsarbeid

Blant de ledige er det 634 personer med yrkesbakgrunn fra butikk- og salgsarbeid, 578 med erfaring fra industriarbeid og 506 med erfaring fra serviceyrker og annet arbeid. Størst nedgang i ledigheten er det blant de som har arbeidserfaring fra helse, pleie og omsorg, en nedgang med 14 prosent siden samme måned i fjor. Sterk nedgang i ledigheten har det også vært innen bygg og anlegg med 10 prosent sammenlignet med november 2013.

Ledigheten blant menn synker

Det er nå 2 083 helt ledige kvinner og 2 567 helt ledige menn. Mens ledigheten blant kvinner holder seg stabil med 1 prosent økning siden i fjor, går ledigheten blant menn ned med hele 6 % siden november 2013. Ledigheten blant menn går mest ned innen bygg- og anlegg, med 54 færre ledige menn.

Ledigheten i de største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Askim på 4,0 prosent, Fredrikstad på 3,9 prosent, Moss og Sarpsborg på 3,5 prosent, Eidsberg på 3,2 prosent, Halden på 3,0 prosent og Rygge 2,5 prosent.

Mer informasjon om ledigheten i Østfoldkommunene finner du i vedlagt statistikknotat.

Utlyste stillinger på nav.no i november

I november ble det lyst ut 496 stillinger i Østfold. Det er flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg med 163 stillinger i november.

For mer informasjon kontakt kommunikasjonssjef Britt Tunby mobil: 951 44 993.

 

Next Post

Gladsaker før helgen

fre nov 28 , 2014
I morgen ringes førjulstiden inn her i Rakkestad. Vårt hyggelige […]