Rakkestadhallene – 10 år med mangfold og idrettsglede

Daglig leder Odd Egil Lien blir både ettertenksom og ivrig på en gang når han skal snakke om årene som leder for Rakkestadhallene AS.
– Jeg synes at vi har fått til mye disse ti årene, men det fortsatt mange muligheter, sier han.

Av Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd. 30.1.2019

Idretten er viktig for barn og unge i bygda.

– Det er en hard «kamp» om ungene i forhold til å få dem med i forskjelllige idrettsaktiviteter. Vi foreldre har det dessverre litt for travelt. I dag skal alle trene og være aktive, og det er ikke bare barna som har ettermiddags og kveldsaktiviteter. De voksne skal også i større grad enn før realisere egne interesser.  I og med at idretten er så organisert som den er i dag, er det ikke som før i tiden da vi
syklet fra fotballbanen nede på løkka, så opp til håndballbanen eller andre aktiviteter. Vi var aktive selv uten den organiserte idretten, minnes han.

Mange arrangement og stor allsidighet

Odd Egils medfødte evne for å bli engasjert i det han driver med har nok medført at det arrangeres mange aktiviteter av forskjellig art i hallene. Han har selv bakgrunn fra,  og en sterk lidenskap for , nettopp håndball. Fra han var 17 år gammel var han håndballtrener, og senere fikk han det som for ham var selve drømmejobben da han begynte i håndballforbundet og jobbet med seminarer, arrangement og kurs for trenere. Denne bakgrunnen kom godt med da han i 2011 takket ja til daglig leder jobben for Rakkestadhallene AS, og ganske sikkert kom tiden som festsjef i Bygdeungsdomslaget ekstra godt med som erfaring for de mange bursdagslag, konserter og smekkfulle bygdefester som holdes i hallen i dag.

-Jeg ønsket å ha muligheten til å jobbe med arrangementer, sier han og forteller at han fikk frie tøyler til å bygge opp arrangement og aktiviteter i Rakkestadhallene.

– Det er de mange faste arrangementene som gir et godt inntjeningsgrunnlag, sier han og legger til at overskuddet er ikke så stort, men at det går rundt, ikke minst takket være en god avtale med Rakkestad Kommune.

Håndball har hatt stor innflytelse.

Til nå er det håndballen som har vært den største idrettslige bidragsyter til inntekter i hallen.

-Vi kjører treningssamlinger for håndballen med det samme konseptet som de har blant annet i Danmark der deltakerne kjøper ferdige pakker med kost, losji og trening. Takket være at vi bor i en kommune med «korte» linjer, har vi hatt et veldig godt samarbeid med blant annet brannetaten i kommunen forteller han.

I tillegg er det mye besøk utenfra.
– Håndballag og ungdom kommer fra både Vestby, Kolbotn, Oppegård, Bekkelaget, Ullkisa (Jessheim), Storhamar, samt at herehåndballen i Halden bruker hallene i Rakkestad. I tillegg har vi  hatt to år med besøk fra en dansk idrettsskole, forteller Odd Egil.

-Rakkestad er generelt en aktiv idrettsbygd. Det går i fotball, håndball og turn,  jentefotballen er sterk og Degernes håndballklubb er svært flinke. (Odd E.Lien)

Private  arrangementer, messer, konsterter, teater og utstillinger

En av de store begvivenhetene hvert år er blant annet den store kaninutstillingen. Arrangement som innbefatter dyr er selvsagt en ekstra utfordring i forhold til allaergikere som skal bruke hallen senere, men dette har faktisk gått helt fint, forteller Lien.
– Det har faktisk gått helt suverent. Med rett planlegging, informasjon og tilrettelegging, samt at vi som er privat drevet kan sette inn rengjøringspersonale søndag kveld slik at det er rent til skoleungdommen kommer mandag morgen, er det problemfritt, sier han.

Antikkmessa er bare en av de mange arrangementene som finner sted i Rakkestadhallen

Fylkesmesse for Ungt Entreprenørskap

Hvert år arrangeres en gedigen messe for skoleungdom på ungsdomstrinnet, og på videregående trinn. Det er Ungt Entreprenørskap som er arrangør, og elevbedrifter fra hele Østfold stiller ut sine ideer gjennom elevbedriften (EB), og kan her kvalifisere seg videre til landsfinale. Næringslivet og representanter fra kommunen stiller som jurymedarbeidere og  dommere og tar seg tid til å oppmuntre og studere de unges kreativitet hele to dager til ende..

 Gjester RNR
Brannsjef Bjørn Erik Studsrud tar en titt på elevbedriften Røyksugern AB under fylkemessa i 2018 som hvert år arrangeres i Rakkestadhallen.  (Foto Anja G/Rakkestad Næringsråd)

 

sdr
Rakkestadhallen fullstappet av fremtidens entreprenører og businessfolk. (Foto Anja G/Rakkestad Næringsråd)

Barnebursdager.

Det er vel flere av oss som har erfart hva en hjemmebarnebursdag med ti-femten energiske gutte-, eller jentebarn  innebærer. Da er hallbursdag et godt alternativ – Det er mange foreldre går sammen om unger som har gebursdag. Da deler de både jobben og kostnaden, og ungene har det kjempemoro. Det er ca 50 gebursdager i året, og på det meste har vi hatt 65 unger samtidig på gebursdag, forteller Odd Egil.

 

 Gjester RNR
Rakkestadhallene AS eies og driftes av de fire idrettslagene i bygda.

 I dag driftes eies og driftes Rakkestadhallene av de fire idrettslagene i bygda.

– Jeg er opptatt av at begge hallene skal brukes og ønsker å bygge på med mere aktiviteter, men dette avhenger av hvilke strategier styret og kommunen ønsker fremover. Det går mot profesjonalitet i «bransjen». Dette er fordi mange har ikke lyst eller tid tid til å ta på seg å gjøre de oppgavene som er pålagt i forhold til Idrettsforbundet. Det er mange arbeidsoppgaver som er knyttet til for eksempel medlemsregistrering, søknader, særforbund, støtte osv, og jeg tror at en felles administrasjon i forhold til dette kunne vært bra. Jeg tror for eksempel at alle disse oppgavene er en grunn til lagene noen ganger kan oppleve det vanskelig å fylle  styreplasser. Det var lagt opp til at idrettslagene kunne bruke oss mere, og vi hadde nok ønsket at noen satt her og jobbet med de overordnede tingene, sier han.

 Gjester RNR
Eierstruktur

Rakkestadhallen i tiden fremover

Ettertanke kommer i forbindelse med jubileer sier Odd Egil. Selv drømmer han om å utvide med flere aktiviteter som kan trekke både barn og voksne til felles sportslige og sosiale aktiviteter. Odd Egil trekker frem ideer rundt for eksempel en squash bane, bowling og litt mere uteområder til aktiviteter ute.
-Jeg er opptatt av ikke ting står stille men for å utvikle seg, sier han og er stadig i tenkeboksen for hvordan hallene nå skal utvikles i samarbeid med bygda, kommunen og næringslivet.

Uteområdene er viktige og her er det rom for utvikling

Odd Egil tenker seg også temakvelder der kjente idrettsutøvere eller trenere kan være med å trekke folk til arrangement og samling. – Det må være noe som er attraktivt og spennende for ungdommen, noe som drar idem, sier han og tar mer enn gjerne i mot forslag.

– Jeg vil veldig gjerne ha ønsker og tanker om hva vi kan gjøre mer av som ikke nødvendigvis koster så mye, sier han og legger til at enkelte arrangement koster så enormt mye. – For eksempel kan en forestilling som Gråtass fort koste 50-60 000 kroner,  og uten de samme garantiene eller pengestøtten som kommunen kunne gi før,  risikerer vi å gå i minus på disse arrangementene, og da blir det ikke til at vi arrangerer.

– Det er de mange faste arrangementene som gir et godt inntjeningsgrunnlag, sier han og legger til at overskuddet er ikke så stort, men at det går rundt, ikke minst takket være leieavtalen og samarbeidet med Rakkestad Kommune.

oznor
Rakkestadordfører Ellen Solbrække besøkte Rakkestadhallene i november 2018 og fikk ta del i tanker om status tvikling.

 

 

Feiring av jubileumet

Det skal selvsagt feires. Det blir blant annet en Discokveld i  samarbeid med Røde Kors, det blir den store Bygdefesten, og en offisiell jubileumsmarkering i november.

Antikkmessa i Rakkestad trekker mange.  (Foto Anja G/Rakkestad Næringsråd)

 

FAKTA:

Bakgrunn for selskapet

 • Degernes IL og Østbygda IL har driftet Degerneshallen i 25 år.. dugnad/kommunalstøtte
 • En hall i sentrum av Rakkestad var igjen diskutert.
 • Idretten ønsket å sitte i førersete med «drifting» av hallene.

RAKKESTAD KOMMUNE arrangement;

 • Bowls for eldre
 • Datakurs for eldre
 • Fysioterapi i klatrevegg
 • Kulturskolen
 • NAV_Integreringstimer
 • Valglokale DH
 • Barnehager har tilgang
 • Bord/stoler

IDRETTEN

-Kjernetid 1630-2200 er utleid på 3 hallflater

-4 dager i uken, noe i bruk på fredager

-Har sett økning av aktivitet på barneidrett

-Rakkestad har 2750 personer pr. hallflate

-Oslo har 15 000 personer pr. hallflate

Ansatte

-Daglig leder                  100%

-Kantinemedarbeider   70%

-Renhold                             50% (DH)

-Innleide tjenester; Renhold og vaktmester

-Kveldsvakter ungdom i hallene/kiosk/arrangement

Til sammen ca. = 4 årsverk.

Vi drifter som et skoleår/lærerstillinger

ARRANGEMENTER

-RIF Turn oppvisninger/Turndøgn

-DIL Harlem Eiendomscup

-Treningssamlinger Håndball

-Europacup kamp håndball

-Halden – Larvik

-Kjelling Tvedten håndballskole

-NHF Talentsamling

-Gatebil dusj

-Korfestival

-Kanin og Katte utstilling

-Bowles landskamp og turnering

-Innebandy aktivitetsserie

-Indoor Fotballturneringer/Stallen CUP

-Bygdefest, 70 tallsfesten

-Bursdager

-HMK Garde

-RG NM

-Jakt og fiskemesse

-Sangfestival

 

ØKONOMI

 • Rakkestadhallen var kostnadsberegnet til 50 mill. – Kostet ca. 45 mill.
 • Ca. 22 mill. i gjeld pr .dato.
 • Omsatte 2017: RHD 7,99 mill. og RH 2,15.mill første gang omsetning over 10 millioner

Hoved leieavtale Rakkestad kommune

 • Leier hele Degerneshallen og Rakkestadhallen
 • Kantinedrift RH
 • Rakkestad Kommune har gått inn som selvskyldnerkausjonister på lånet til selskapet.
 • Gir selskapet bedre muligheter til vedlikehold/investeringer og drift
 • Har  reforhandlet kontrakten med Rakkestad Kommune pr 01.01.2015

NYLIGE INVESTERINGER

Klatrevegg
–  Lydanlegg
–  Resultattavle

Utvikling av anlegg/driftsmuligheter rundt hallene (tanker)

– Bowlinghall

– Squashbane

– Grusbane DH/Nærmiljøanlegg

Next Post

LYSENDE FREMTID FOR SOLIDE KAMLED AS

tor mar 14 , 2019
  Som veldig mange andre firmaer begynte det i det […]