Rause AS varsler lokale håndverkere/entreprenører om anbudsinvitasjon til høsten

Invitasjon til lokale bedrifter/entreprenører.

Rause skal i gang med omfattende omgjøringer og tilbygg og ønsker å varsle lokale entreprenører i god tid før anbudsinnbydelsen ca 1 september. For Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

RAUSE (Rakkestad Utviklingssenter AS) har som målsetting å være en lokal tilbyder av tjenester til NAV, fylkeskommunen og Rakkestad kommune der det er behov for tilrettelegging, veiledning og opplæring av personer med et økt behov for oppfølging.

Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos den enkelte deltaker gjennom kvalifisering og tilrettelagte oppgaver. Tiltaksdeltakerne kan da yte arbeidsinnsats basert på egne forutsetninger. Rause er tiltaksarrangør av VTA (varig tilrettelagt arbeid), APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) og Jobbsjansen (lokalt NAVs tilbud til arbeidssøkende). Bedriften er godkjent som opplæringsbedrift for lærekandidater. Rause er kommunalt eid, men drives som et AS og er ikke underlagt lov om offentlige anskaffelser.

 

Omfattende omgjøring og tilbud

 Det eksisterende bygget er i dag på ca. 1800 kvadratmeter og inneholder alt fra lager, kantine, kontorer, garderober og kjøkken m.m.

I løpet av høst/vinter 2015 og vinteren/vår 2016 skal bedriften foreta omfattende ombygginger og tilbygg.

 – Utfordringen for oss er at vi hele tiden må ha drift, derfor må vi mest sannsynlig begynne med de utvendige arealene, slik at vi tar utviklingen etappevis innenfor den tidsrammen vi har satt opp. Når vi har kommet så langt at vi kan komme inn det mekaniske bygget er mye gjort.

 

 Ønsker lokal entreprise

Den 1 september (ca.) vil anbudsspesifikasjonene være ferdige og alle som ønsker kan få en invitasjon til å komme til en gjennomgang av kravspesifikasjoner og omvisning på bygget. Det vil bli utlyst både i avis og via Rakkestad Næringsråd.

Daglig leder Birger Ødegård ønsker allerede nå å gjøre lokale bygg og anleggs-bedrifter og entreprenører oppmerksomme på den forestående anbudsinnbydelsen.

 – Det viktig at vi ikke lever på en byggeplass for lenge. Ønsket er at vi har smidig drift i hele bygge- og omgjørings perioden av hensyn til brukerne våre, sier Birger Ødegård, daglig leder ved Rause AS.

Høsten nærmer seg raskt og Rause bør komme raskt i gang da prosjektet må være ferdigstilt innen mai 2016, da må Rause være av lokalene i Industriveien 13.  For RAUSE AS  er det viktig at de som har hovedentreprise på bygging skal også være ansvarlige for sine underleverandører slik at de får overlevert et komplett prosjekt innen tidsfristen.

Vi ønsker med dette at alle i den lokale byggebransjen skal ha den samme muligheten til å forberede seg tidsmessig på at denne anbudsinnbydelsen kommer, og det er bare å ta kontakt allerede nå, sier Birger Ødegård til Rakkestad Næringsråd.

Birger Ødegård
Tlf: 69 22 66 00/47607291

 

www.rause.no

Next Post

Nyhetsbrev – sommer 2015

fre jul 3 , 2015
Rakkestad Næringsråd nyhetsbrev sommeren 2015 Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd Kjære […]