RHJ fikk godkjenning for flereårig SkatteFUNN-prosjekt

Bedriften RHJ – Roar Henry Jakobsen, fikk nylig tildelt godkjenning for et prosjekt i Skattefunnordningen. Dette er svært nyttig for bedriftens utvikling  som nå kan forske og teste for å effektivisere produksjonen av båtkalesjer.

Anja Guerrera - Rakkestad Næringsråd
Foto: kinejensen.com

-Dette vil også på sikt gjøre at vi kan skape flere arbeidsplasser  i bygda, sier Roar Henry Jakobsen i RHJ.

Godkjenningen som er gitt av forskningsrådet for «Utvikling av system for produksjon av kalesjer», setter nemlig bedriften i stand til på sikt å effektivisere produksjonen.

 -Vi ønsker å utvikle en ny og langt mer effektiv produksjonsprosess for båtkalesjer. I bransjen i dag måles båter manuelt, men dette kan gi feil og avvik pga. menneskelige feil eller at båten gynger i vannet. Vårt mål er å helautomatisere produksjonen. En slik produksjonsprosess vil representere en betydelig nyhetsverdi i bransjen, redusere materialsvinn og tidsbruk og gi flere arbeidsplasser hos oss, sier daglig leder i bedriften Roar Henry Jakobsen som ikke vil røpe flere detaljer enda.

-Det må gjøres omfattende tester for å se om produksjonsprosessen fungerer på alle ulike kalesjetyper. Vi må derfor kjøre flere runder med testproduksjon for å undersøke om det oppstår feil og gjøre eventuelle tilpasninger deretter, forteller han.

SkatteFUNN ordningen gjør altså at bedriften nå får 20% av  prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. Ordningen gjelder  for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning. Det er heller ingen begrensninger på tema for SkatteFUNN-prosjektet, så lenge prosjektet er målrettet og avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

Sjekk om du kan søke SkatteFUNN:

  1. Skal bedriften utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess?ELLER er målet med prosjektet å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne av en kjent løsning?
  2. Vet du allerede, eller tror du, at utviklingen vil kreve systematisk arbeid for å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter?

Dersom du kan svare Ja på disse spørsmålene, kan dette være et SkatteFUNN-prosjekt. Se på sidene til SkatteFUNN

Ta kontakt med Rakkestad Næringsråd dersom du ønsker mere informasjon eller hjelp til å finne ut om du kan søke. Det koster ingenting for deg som er medlem. 

anja@rakkestadnaringsrad.no

 

Next Post

Rakkestad og bygdeturisme!

man aug 28 , 2017
Til produsenter av mat/drikke/overnatting/gardsprodukter, bygd/gårds/naturopplevelser i Rakkestad Rakkestad Næringsråd ønsker […]