Rakkestad Næringsråd

 RAKKESTAD NÆRINGSRÅD har siden oppstarten i 2012 jobbet for å skape et sterkt nettverk blant bedriftene og samtidig fungere som et talerør mellom næringslivet og kommunen.

I tillegg skal vi fortsatt jobbe med spørsmålene som er viktige for de som bedriftseier:

  • Hva er den viktigste utfordringen for DIN bedrift i dag?
  • Hvordan oppleves samarbeidet med kommunen?
  • Hva tror du/dere skal til for å vokse/utvikles og sikre/ øke antall arbeidsplasser?
  • Har dere en idé som bedriften ønsker utviklingshjelp til?
  • Vi besøker våre medlemsbedrifter med jevne mellomrom
    har du behov, ta gjerne kontakt med oss! 

Rakkestad 13 februar 2019

Daglig Leder
Anja Guerrera
Telefon: +47 90162516
E post: anja@rakkestadnaringsrad.no

 

PRISER OG MEDLEMSKAP

Rakkestad Næringsråd
Org.nr. 911 561 395