ÅRSPLAN 2015

 SEND MEG NYHETSBREV

 

RAKKESTAD NÆRINGSRÅD I 2015

Rakkestad Næringsråd skal i 2015 fortsette arbeidet med og for medlemmene. De fleste prosjektene som ble påbegynt i 2014 skal videreføres i 2015.

NYE PROSJEKTER

IMAG2967
Vi skal finne nye og spennende prosjekter for næringsliv og kommune og fortsatt jobbe for omdømme, trivsel, inkludering, engasjement og vekst

Vi ser stadig oss stadig om etter nye prosjekter og samarbeidspartnere som kan være til hjelp og støtte for deg som er arbeidsgiver, og også arbeidstaker. Nye prosjekter kan være samarbeidsformer, utvikling av nye ideer og konsepter, kompetanseheving som fører til etablering etc.

En viktig del av arbeidet med å finne nye prosjekter og arbeidsområder til beste for Rakkestad er å finne gode samarbeidspartnere. Ofte er de nærmeste nabo! En av dem er NAV.

NAV

En viktig samarbeidspartner

Mange bedrifter synes det er vanskelig å følge opp sykemeldte, håndtere permitteringer, oppsigelser, ansettelser og samtidig følge et regelverk. I vanskelige situasjoner er det hensyn å ta både til menneskene som er involvert, men også til lover og regler. Et viktig område er også det forebyggende arbeidet.

I 2015 skal Rakkestad Næringsråd foresette samarbeidet vi sådde en spire til i 2014. Gjennom involvering hos bedriftene vil NAV Rakkestad yte en service til bedriftene. Vi arbeider i disse dager sammen med Gro Momrak i NAV, hun er ansvarlig for IA. Vi skal nå finne konseptet for den praktiske gjennomføringen. I hovedsak vil det si at du som arbeidsgiver får en tettere kontakt for å både forebygge fravær, avklare behov, og håndtere rollen som arbeidsgiver.

NAV arbeider også for å få unge ut i arbeidslivet, og med å gi veiledning for forebyggende arbeid i IA bedrifter. Her er et eksempel som er verdt å lese: (Klikk på linken under)
På Rema 1000 Røros har de hatt nok et år med rekordlavt sykefravær. IA-bedriftens tolv fast ansatte er så å si aldri borte fra jobb

 

NAV
NAV står for en viktig del av arbeidet med ansatte, og med ansettelser.

 

Involvering og felleskap

Invitasjon handelsstandenRakkestad Næringsråd har invitert handelsstanden til en felles møteplass en gang i måneden. Tanken er at vi gjennom uformell dialog og over en kaffekopp blir godt kjent og kan være et inspirerende møtested. Felleskapsfølese og samarbeidsånd til det beste for detaljhandelen i Rakkestad. Alle som vil kan komme innom for en eller to kaffekopper, om det passer. Utfordringer, bekymringer og gleder kan drøftes.

 

nyskaping
RNR skal fortsatt jobbe med prosjekter som fører til nyskaping og vekst og ny entusiasme.

KOMMUNIKASJON

Det skal jobbes for enda bedre kommunikasjon og inkludering mellom politikere, fagfolk i kommunen og næringsdrivende. (befolkning). Dette skal blant annet skje ved bruk av møter/»folkemøter»/ og seminarer, konferanser og medlemsmøter.

Det første folkemøtet der næringsliv og befolkning inviteres til er allerede 4 mars. Her vil tema være ENDRING, på godt og vondt. Dette i sammenheng med all aktivitet, media og politikk rundt spørsmålet om kommunesammenslåing.

Vi arbeider med dette arrangementet nå og invitasjon vil bli sendt ut, samt legges ut i sosiale media og hjemmeside til kommune og RNR.

OPPLYSE og INFORMERE

Vi skal fortsatt opplyse og videreformidle ny og relevant informasjon, som for eksempel lovendringer, nye regler, og nye prosjekter i kommune og næringsliv.  Vi har i 2014 arbeidet med å bygge opp kommunikasjonslinjer som skal fungere bedre i 2015. Vi skal fortsatt ha jevnlige møter med kommunens referansegruppe, rådmann, ordfører, næringsutvalg og selvsagt bedriftene våre.

PLANARBEIDE

Kommunens Næringsplan – et felles løft

Allerede denne uken (den siste i januar 2015) starter sammenkomstene for drøftinger, ideer, ønsker og behov fra bedriftene. Det er næringslivet selv som skal være med å skape en god plan. Gjennom felles mobilisering, eierskap og ansvar skal vi få en næringsplan som er både gjennomførbar, målbar og oppbyggende.

Vi kommer også til å initiere dialog og sammenkomster med fagfolk i kommunen for å sikre realisme i gjennomføring.

Det er gode tilbakemeldinger fra bedriftene på invitasjoner til deltakelse i dette arbeidet.

Arbeidet med næringsplanen vil pågå i 2015, og det er viktig at vi bruker på tid på involvering og deltaking fra alle parter. Målsetningen vil være at vi har en rykende fersk strategisk næringsplan innen utgangen av året. Tid er ikke fastsatt enda.

Formål
Vi skal arbeide med strategisk næringsplan og har allerede i 2014 begynt å involvere næringsdrivende i form av spørreundersøkelse og direkte dialog. Allerede i januar skal de første dialogmøtene avholdes hos næringsrådet.

MARKEDSFØRE

Rakkestad Næringsråd skal arbeide med å posisjonere Rakkestad, næringslivet og handelen. Vi har allerede flere planlagte møter med andre næringsutviklere, NHO og andre samfunnsaktører. Vi ønsker å arbeide for å styrke handelen, trekke folk fra Rudskogen (under arrangement) hit til sentrum, og bli enda bedre på markeder.

MØTER

Vi skal ta ned frekvensen på frokostmøter noe. Første frokostmøte skal være allerede i februar 2015. Ellers blir det medlemsmøter med relevante tema. I 2015 skal alle medlemsmøter annonseres i RA i tillegg til mailutsendelser

VIDEREUTVIKLING

Vi skal videreutvikle oss ved å studere andre gode kommuner, ved å følge med i relevante saker  og ved å bli endre bedre kjent med de utfordringer og muligheter Rakkestad har.  Det er naturlig at det på nyetableringer vil ses mot opplevelsesnæring, der mener vi at Rakkestad har et stort potensiale, og dette er også en tidsriktig næring.

WEB og SOSIALE MEDIER

Vi skal videreutvikle websider, nyhetstjenesten, kommunens næringssider og enda bedre synliggjøring av våre bedrifter. Målet er å få en hjemmeside som er naturlig å åpne daglig, også for bedrifter, folk og andre kommuner.

STØTTEFUNKSJON og TILGJENGELIGHET

Vi skal være tilgjengelige for næringsliv, kommune og andre som er interessert i næringslivet i Rakkestad. Store og små saker kan tas med oss direkte. Døren er åpen, adressen er Storgata 3 – du er alltid velkommen.

 

STYREMØTER

Styremøter er satt til: 3 februar, 24 februar (årsmøte), 24 mars, 28 april, 26 mai, 16 juni. Etter sommerferien har vi drøftet å ta ned antallet møter frem mot jul. Ny møteplan fremlegges etter 16 juni. Alle saker som ønskes behandlet kan sendes enten til styrets formann Odd Arvid Bjørnstad eller til Daglig Leder Anja Guerrera

post@bjornstad-bygg.no   eller   Anja@rakkestadnaringsrad.no

PLANLAGTE TEMAMØTER NÆRINGSPLAN

Torsdag 29 januar 14-16 – RNR
Fredag 30 januar 9-11 RNR

PLANLAGT TEMAMØTE «FOKUS RAKKESTAD»

4 mars. Endringstid. Hva skjer i denne tiden med så mye oppmerksomhet og debatt rundt kommunesammenslåing. Hva er situasjonen, hva er bekymringene og tankene? Et inkluderende og opplysende «folkemøte» med næringsliv, politikere og befolkning.

PLANLAGTE FROKOSTMØTER:

27 februar: Varslingsregler i standardavtaler. Ved advokatfirmaet Ytterbøl. Festsalen i Rakkestad kommune

 

PLANLAGT ÅRSMØTE:

24 FEBRUAR kl 19.00. Blir annonsert

Frokostmøter og medlems/temamøter vil annonseres forløpene.

Med ønske om et spennende og positivt år

Anja Guerrera
Daglig leder

Husk at du når som helst kan kontakte oss på telefon: 90162516

Mail: Anja@rakkestadnaringsrad.no