Brødrene Ringstad As

 

Bedriftsadresse: Industriveien 10, 1890 Rakkestad
Postadresse: Postboks 139, 1891 Rakkestad
Telefonnr.: 69 22 19 00
E-post: post@brodr-ringstad.no

Nettside: Brødrene Ringstad AS
Facebookside: Brødrene Ringstad AS – butikk Bergenhuskrysset
Instagram: 
Lærling info nettside: 

Næring/Bransje: Nærings- og nytelses midler – Kjøtt og vilt
Lærlingbedrift: 
Innleide:

Antall ansatte pr. 2016:
Link til offisiell foretaksinformasjon via Proff.no
Medlem i Rakkestad Næringsråd siden: 2013

Brødrene Ringstad har stor fokus på dyrevelferd og verdikjeden.
De har derfor videreutviklet egne verdikonsepter som de har kalt:

  • Gla`gris med krøll på halen
  • Fransk storfe Blonde dÀquitaine
  • Fjellam fra Imsdalen
  • Frittgående kalv

Fòret og håndteringen av dyrene er viktig for at kvaliteten på kjøttet skal bli bra, og vi har derfor tett kontakt med våre leverandørbønder.
Det er avtalt hva dyrene skal fòres med og hvordan levekårene skal være for å sikre at dyrene har det godt, og vi får den beste kvaliteten på kjøttet i forhold til bl.a. størrelse, smak og kjøttfylde.

Gjennom våre konsepter kan vi gi kunden trygghet på at disse dyrene har blitt håndtert på en dyrevelferdsmesssig måte, og vi og våre kunder oppnår en fordel ved at råvarene er av høyeste kvalitet.

Brødrene Ringstad produksjon:

 

Brødrene Ringstad utsalg  på
Kiwi Bergenhuskrysset: