Deltagruppen AS

 

 

Bedriftsadresse: Myraveien 2-7, 1815 Askim
Postadresse: Postboks 194, 1801 Askim
Telefonnr.: 06981
E-post:

Nettside: Deltagruppen AS
Facebookside: Deltagruppen AS
Instagram:
Lærling info nettside:

Næring/Bransje: Attføringsbedrift  – arbeidstrening
Lærlingbedrift:
Innleide:

Antall ansatte pr. 2015: 13
Link til offisiell foretaksinformasjon via Proff.no
Medlem i Rakkestad Næringsråd siden: 2013

Attføringsbedrift – etabler i 1967

  • Eies av kommunene i Indre Østfold og Østfold Fylkeskommune
  • Lokalisert i Askim, Mysen og Sarpsborg
  • Tilbyr oppdrag for NAV, ulike tiltak i forbindelse med attføring, avklaring og kvalifisering.
  • Visjonenen vår er at vi skaper trender innenfor fagfeltet jobb, kompetanse og jobbformidling.
  • Er organisert i bransjeorganisasjonen – Attføringsbedriftene/NHO/ Service
  • Samarbeider tett med næringslivet i forbindelse med jobb, arbeidstrening, hospitering og kvalifisering.
  • Sertifisert gjennom Equass, et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester
  • Har egne forretningsområder innen produksjon og tjenester