Innovi AS

 

Bedriftsadresse: Grav Industrifelt 10,  1860 Trøgstad
Postadresse: 
Telefonnr.: 69 82 526 75
E-post: post@innovi.no

Nettside: Innovi.no
Facebookside: Innovi as
Instagram:
Lærling info nettside:

Næring/Bransje: Pakking- pleie- og omsorgsbedrift
Lærlingbedrift: 
Innleide:

Antall ansatte pr. 2016: 23
Link til offisiell foretaksinformasjon via Proff.no
Medlem i Rakkestad Næringsråd siden: 

Selskapets hovedformål er å gi arbeidstilbud til personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.

Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos deltagere gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver tilpasset den enkelte arbeidstaker.
Selskapet skal i tillegg gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging til personer med særlig usikre yrkesmessig forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging.