Innovi AS

 

Bedriftsadresse: Grav Industrifelt 10,  1860 Trøgstad
Postadresse: 
Telefonnr.: 69 82 526 75
E-post: post@innovi.no

Nettside: Innovi.no
Facebookside: Innovi as
Instagram:
Lærling info nettside:

Næring/Bransje: Pakking- pleie- og omsorgsbedrift
Lærlingbedrift: 
Innleide:

Antall ansatte pr. 2016: 23
Link til offisiell foretaksinformasjon via Proff.no
Medlem i Rakkestad Næringsråd siden: 

Selskapets hovedformål er å gi arbeidstilbud til personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.

Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos deltagere gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver tilpasset den enkelte arbeidstaker.
Selskapet skal i tillegg gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging til personer med særlig usikre yrkesmessig forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging.

Påmeldinger
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.