Nav Rakkestad

 

 

Bedriftsadresse: Rådhusveien 8, 1890 Rakkestad
Postadresse: Postboks 35, 1891 Rakkestad
Telefonnr.: 55 55 33 33 – mellom 08.00 – 15.00
E-post:

Nettside: Nav Rakkestad
Facebookside:
Instagram:
Lærling info nettside:

Næring/Bransje: Kommunal etat /arbeids-og velferdsetaten
Lærlingbedrift:
Innleide:

Antall ansatte pr. 2016:
Link til offisiell foretaksinformasjon via Proff.no
Medlem i Rakkestad Næringsråd siden:  2013

Åpningstid:
Publikumsmottak 10,00 – 14.00, onsdag stengt
Timeavtaler også utenfor åpningstiden –
Timeavtaler avtaler du ved å ringe 55 55 33 33

Skjemainnsending via nav.no:
Skal du sende inn søknader etc så finner du rette skjema via:
 Skjema – Privatperson
 eller
 Skjema – Arbeidsgiver
Her blir du veiledet til å velge rett skjema og rett adresse å sende til om det ikke skal sendes inn elektronisk.