Landskapsarkitekt Nils Skaarer MNLA

 

Bedrifts-/Postadresse: Storgata 3, 1890 Rakkestad
Telefonnr.: 69 22 82 22
E-post: nskaarer@online.no

Nettside:  nilsskaarer.no
Facebookside:
Instagram:
Lærling info nettside:

Næring/Bransje: Landskapsarkitekt
Lærlingbedrift:
Innleide:

Antall ansatte pr. 2016: 4
Link til offisiell foretaksinformasjon via Proff.no
Medlem i Rakkestad Næringsråd siden:  2013

 

På loftet i Liensgården – Rakkestads nest eldste bygg –
finner vi Nils Skaarers rustikke kontor.
Her har han sitt daglige virke som landskapsarkitekt og hans erfaring og kompetanse er unik.

Foto: kinejensen.com

Nils har lang erfaring med et bredt virkefelt fra hageplanlegging, reguleringsplaner, områdeplaner og sentrumsutvikling til sansehager og grøntanlegg for private og offentlige utbyggere.
Nils har vært opptatt av å utvikle anlegg for brukergrupper med spesielle behov. Det kan være hager for demente eller uteområder med spesielle krav.  Nils er også opptatt av hvordan man ivaretar hensynet til naturkvaliteter og skaper gode oppholdsområder.

Nils er levende opptatt av ville planter og har stor kunnskap innen feltet. En tur i skog og mark guidet av Nils, er spennende og lærerikt. Nils er opptatt av å kunne bruke ville planter i grøntanlegg. Han er med i en nasjonal prosjektgruppe som arbeider med nettopp dette.

Foto: kinejensen.com

Nils har doktorgrad innen ressursbruk og boliger og har gjennom årene deltatt i flere utviklingsprosjekter innen energi- og ressursbruk.
Han er opptatt av ressurstenkning i bred forstand når det gjelder bygg –  alt fra rene energiforhold til bruk av Sedumtak, overvannshåndtering og dyrking.