LEDIGE JOBBER

 AnjaHelene Guerrera
AnjaHelene Guerrera

 

 

 

 

 

OPPSVING I BRANSJEN

FLERE LEDIGE  STILLINGER I MJØRUD RAKKESTAD

Mjørud er en teknologibedrift beliggende i 20.000m2 moderne lokaler på Rudskogen i Rakkestad , ØstfoldBedriften har i dag 85 ansatte fordelt på F&U, engineering, produksjon og installasjon. I tillegg til egne ansatte, har bedriften et solid nettverk av samarbeidspartnere og leverandører.

Nå er det flerestillinger som lyses ut:

 • Prosjektleder
 • Prosjektingeniør 
 • Feltingeniør
 • Mekanisk ingeniør
 • Dokumentingeniør
 • Installasjonsleder
 • Installasjons formann
 • Installasjons montører
  for prosjektengasjement
 • Produksjons koordinator
 • Fagarbeider Plate-sveis  

Mjørud har i dag utstyr for offshore gassturbiner som kjerneområde. Dette er luftinntak, lyddempere samt eksos systemer med varmegjenvinningsenheterbasert på væske og damp. Hovedfokus med våre produkter er lavt CO2 utslipp 

og driftssikkerhet for våre kunder. Dette gjøres ved hjelp av blant annet avanserte analyser på flow og levetid. 

Våre kunder er i stor grad energiselskaper med installasjoner offshore og kunder innen avfallsforbrenning.

Mjørud har en rekke egne produkter som leveres world-wide

LES OM TRIVELIGE RAKKESTAD SOM BOSTED

Tjerbo Torvfabrikk

Regnskap/Kontormedarbeider

1890 RAKKESTAD

Tjerbo Torvfabrikk ligger i Rakkestad kommune om lag 12 km sørøst for
Rakkestad sentrum. Bedriften tar ut, produserer og omsetter torv og jordprodukter, noe bedriften startet med for over 65 år siden. Omsetningen i 2016 var ca. 18 millioner, og nylig ble det investert for 27 millioner i nytt effektivt utstyr og driftsbygning

Regnskap/Kontormedarbeider

i 60-80% stilling

Arbeidsoppgaver
Økonomiske og administrative oppgaver/HMS.

Fakturering/ lagerstyring, regnskap og lønnsarbeid.

Forefallende kontorarbeid.

Besvare telefoner, post og henvendelser.

Innkjøp av mat, samt forberedelser til lunsj/møter.

Kvalifikasjoner
Økonomisk utdannelse og/eller relevant praksis.

HMS erfaring og kunnskap.

Meget gode kunnskaper i bruk av PC/data som arbeidsverktøy.

Gode engelskkunnskaper. Muntlig et krav, skriftlig en fordel.

Vil du jobbe i en bedrift som kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø , varierte
arbeidsoppgaver og gode lønns- og arbeidsvilkår?

…da sender du en søknad med referanser til : marius@tjerbo.no

Ring gjerne for en prat : 918 07 909
www.tjerbo.no

Søknadsfrist: 1. juni 2017

Stillingsnummer: 0128-2017-04-12 (Oppgis ved kontakt med NAV) Annonsert: 21.04.2017

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.

_______________________________________________

Innkjøpsfaglig rådgiver – 100% fast stilling

Beskrivelse

Kort om stillingen

Rakkestad kommune forvalter mange avtaler, både rammeavtaler gjeldende for hele kommunen og enkeltavtaler som gjelder for en enhet eller seksjon eller en spesifikk anskaffelse. Kommunen vil fra 1.1.2018 være selvstendig på dette
området, og rådgiveren vil arbeide selvstendig med anskaffelser på området, og i et innkjøpsfagligteam bestående av jurist, controller og sertifisert innkjøper. Dette er en nyopprettet stilling med mulighet til å være med å forme egen stilling og Rakkestad kommune sin innkjøpsstrategi i tiden fremover.

Stillingen legges til seksjon Kommunikasjon og kultur.

Arbeidsoppgaver

– Gjennomføre anskaffelser i samarbeid med interne oppdragsgivere.
– Koordinere kommunens aktiviteter i konkurransefasen.
– Utarbeide konkurransedokumenter.
– Evaluere leverandører og tilbud, forhandle med leverandører og utarbeide kontrakts dokumenter.
– Bidra med innkjøpsfaglig kompetanse.
– Bidra i arbeidet med å videreutvikle rutiner og prosedyrer i kommunen.

Kvalifikasjoner

– Det er ønskelig med utdanning på universitets/høyskolenivå eller lignende. Lang relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdannelse.
– Kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser og erfaring fra arbeid med anskaffelser i større offentlig eller privat virksomhet er en fordel
– Relevante kunnskaper innen IT
– God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Egenskaper

– Evne til tverrfaglig samarbeid.
– Evne til å jobbe selvstendig, strategisk og målretta.
– Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

– Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
– Gode muligheter for etterutdanning og videreutvikling av kompetanse
– Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger
– IA-bedrift og fleksitidsordning
– Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
– Lønn etter avtale

Arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.

Praktiske opplysninger

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget «Søk på stilling». Søknad og CV
legges inn ved å følge veiviser i systemet.
Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med
på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.
Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har
bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Kontakter
 • Kåre Kristiansen

  Seksjonsleder Kommunikasjon og kultur

  99692991

 

 

__________________________________________________________________________

Sfo-leder Os skole – 100% fast stilling

Beskrivelse

Rakkestad-skolen består av 3 barneskoler og en ungdomsskole.

Fra 01.08.2017 er det ledig 100% fast stilling som SFO-leder ved Os skole.

SFO-leder er administrativt underlagt rektor.

Kvalifikasjonskrav

Leder må ha nødvendig personlig egnethet og faglig kunnskap som gjør at hun/han bidrar til skolens faglige innhold og organisering av læringsaktiviteter. Det er ønskelig med utdanning på barne- og ungdomsarbeidernivå.

Ansvarsområder

Leder skal ivareta ledelsesfunksjoner knyttet til faglig, administrativ og personalmessig ledelse i tråd med arbeidsfordeling satt av rektor. Dette innebærer også medansvar for budsjett og økonomi samt ressursbruk ved SFO.

Vi kan tilby

– Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
– Gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår
– Godt arbeidsmiljø
– Gode opplærings- og utviklingsmuligheter

Arbeidsvilkår

Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.
Gyldig politiattest i tråd med§ 10-9 i Opplæringsloven (vedlegges ikke søknaden) må fremlegges før ansettelse.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget «Søk på stilling». Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at det oppgis e-postadresse og telefon, slik at søkeren kan nås i hele tilsettingsperioden.

Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved intervju, og legges ikke ved søknaden.

Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser. Dersom det ikke ønskes at slik kontakt blir tatt, må det anmerkes i søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Tilsettingen forventes ferdig i løpet av juni måned.

Kontakter
 • Lena Merethe Hågensen

  Rektor

  40448242

________________________________________

Sfo-leder Os skole – 100% fast stilling

Beskrivelse

Rakkestad-skolen består av 3 barneskoler og en ungdomsskole.

Fra 01.08.2017 er det ledig 100% fast stilling som SFO-leder ved Os skole.

SFO-leder er administrativt underlagt rektor.

Kvalifikasjonskrav

Leder må ha nødvendig personlig egnethet og faglig kunnskap som gjør at hun/han bidrar til skolens faglige innhold og organisering av læringsaktiviteter. Det er ønskelig med utdanning på barne- og ungdomsarbeidernivå.

Ansvarsområder

Leder skal ivareta ledelsesfunksjoner knyttet til faglig, administrativ og personalmessig ledelse i tråd med arbeidsfordeling satt av rektor. Dette innebærer også medansvar for budsjett og økonomi samt ressursbruk ved SFO.

Vi kan tilby

– Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
– Gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår
– Godt arbeidsmiljø
– Gode opplærings- og utviklingsmuligheter

Arbeidsvilkår

Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.
Gyldig politiattest i tråd med§ 10-9 i Opplæringsloven (vedlegges ikke søknaden) må fremlegges før ansettelse.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget «Søk på stilling». Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at det oppgis e-postadresse og telefon, slik at søkeren kan nås i hele tilsettingsperioden.

Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved intervju, og legges ikke ved søknaden.

Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser. Dersom det ikke ønskes at slik kontakt blir tatt, må det anmerkes i søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Tilsettingen forventes ferdig i løpet av juni måned.

________________________________________________

Rektor Bergenhus skole – 100% fast stilling

Beskrivelse

Rakkestadskolen består av tre barneskoler og en ungdomsskole.

Det er ledig 100 % stilling som rektor i Rakkestadskolen med for tiden arbeidssted Bergenhus skole fra 01.08.2017.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er underlagt Seksjonsleder for Rakkestadskolen. Rektorene i Rakkestad er samlet i et skoleledernettverk. Rektor inngår i skolens ledelse sammen med assisterende rektor
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder og har ansvar for personalledelse og økonomi.

Krav

Søkere må ha godkjent pedagogisk utdanning. Det legges vekt på ledererfaring og lederutdanning.
Søker bør ha solide datakunnskaper og god økonomiforståelse. Ved tilsetting vil det foruten utdanning og praksis bli lagt vekt på personlig egnethet.

Ønskede kvalifikasjoner

Det legges vekt på gode samarbeidsevner, herunder kommunikative og relasjonelle ferdigheter.

Skoleledelsen skal ha stor positiv innvirkning på læringsmiljøet og elevene sitt læringsutbytte

– Skoleledelsen skal også sørge for god intern administrasjon, styring og kontroll.
– Skoleledelsens skal ha evnen til å lede læringsprosesser.
– Skoleledelsen må ha god fagkompetanse og legitimitet til å kunne gjøre gode faglige vurderinger.
– Skoleledelsen skal bygge fellesskap, arbeidsmiljø, samarbeid og organisasjonskultur, slik at lærerne kan hjelpe hverandre og være stolte og motiverte.
– Skoleledelsen har det overordnede ansvaret for utvikling og endring i skolen og hos lærerne.
– Skoleledelsen skal ha et avklart forhold til sin lederrolle og sitt eget lederskap.

Vi kan tilby

– lederutvikling og støtte gjennom nettverk på tvers av nivåer og virksomheter.
– introduksjonsprogram for nytilsatte.
– realisering av ditt potensial gjennom støtte, hjelp og veiledning av kollegaer
– fleksibel arbeidstidsordning.
– lønn etter avtale.
– gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.

Gyldig politiattest i tråd med § 10-9 i Opplæringsloven (vedlegges ikke søknaden) må fremlegges før ansettelse.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget «Søk på stilling». Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at det oppgis e-postadresse og telefon, slik at søkeren kan nås i hele søknadsperioden.

Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved intervju, og legges ikke ved søknaden.

Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser. Dersom det ikke ønskes at slik kontakt blir tatt, må det anmerkes i søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, Jfr. Offentlighetsloven § 25.

Tilsettingen forventes ferdig i løpet av mai måned.