Kopperud Murtnes Bygg

Kopperud Murtnes Bygg AS (KM Bygg) er en entreprenørbedrift innen betong-, mur- og tømrerarbeid. Bedriften ble etablert i 1987, og består i dag av 30 ansatte. I tilknytning til egen eiendomsmasse og eiendomsutvikling ble det også i 1998 etablert et eget eiendomsselskap – Kopperud og Murtnes Eiendom AS.

 Gjester RNR
Rakkestad

KM Bygg har gjennom en årrekke ervervet seg variert erfaring innen bransjen og har påtatt seg alle typer oppdrag, som nybygg, ombygging og rehabilitering av skoler, institusjoner, næringsbygg og boliger. I de siste årene har KM Bygg oppført større leilighetskompleks, ofte i kombinasjon med næring.

For å imøtekomme bedriftens vekst og organisasjonsutvikling søker vi nå etter en

Prosjektkoordinator, bygg og eiendom

Arbeidsoppgaver:

Stillingen vil fordele seg med 50 % hver på hhv Kopperud Murtnes Bygg AS og Kopperud og Murtnes Eiendom AS. Hovedtrekkene i arbeidsoppgavene vil fordele seg slik:

Bygg:

 • Reklamasjonsansvarlig; ivareta og utvikle bedriftens kompetanse på området
  • Vurdering og koordinering av reklamasjoner for alle prosjekter
 • Kvalitetssikrer;
  • Kontinuerlig oppdatering ihht lover, regler og NS, sikre informasjonsoverføring
  • Implementering av kvalitetssystemet i Smartdok og legge til rette for enkel og god bruk av skjemaer og rutiner
 • Overlevering av bygg i samarbeid med prosjektleder, samt oppfølging og gjennomføring av 1 års-befaringer
 • Veilede og utarbeide av rutiner for prosjektleder og andre i organisasjonen innen ansvars- området
 • Diverse administrative oppgaver av stor variasjon

Eiendom:

 • Gjennomføring av eiendomsprosjekter, A-Å
  • Gjennomføring og koordinering av omreguleringsprosesser
  • Ansvaret for fremdrift og gjennomføring i prosessen fra salg til overlevering
  • Koordinering og kontakt med alle berørte parter i prosjektene
  • Offentlig registrering av prosjektet

Din profil:

 • Lang og solid karriere innen byggfaget, helst innen utførerlsesfasen
 • Gode teoretiske kunnskaper innen gjeldende lovverk og NS – og har høy interesse for dette
 • Gode dataferdigheter innen officeprogrammer, Sharepoint og OneDrive
 • Utviser høy grad av initiativ og ansvarlighet for å oppnå gode kvalitative resultater
 • Metodisk, systematisk og planleggende arbeidsstil
 • Klar og presis kommunikasjonsform, gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk
 • God samarbeidsevne, deler egen kunnskap – opptatt av bedriftens felles mål.

KM Bygg tilbyr:

 • Et svært godt arbeidsmiljø i en solid bedrift lokalisert i Rakkestad
 • Gode utviklingsmuligheter mht andre/spesialiserte arbeidsoppgaver
 • Gode lønnsbetingelser
 • Tilgang til firmahytter
 • Arbeidsområde Østfold/Akershus

Er det DEG vi har beskrevet i teksten ovenfor?

Last opp din søknad og CV ved å benytte linken «Søk på stillingen», eller også via www.arenapersonal.no/ ledige stillinger. Ta kontakt med Rekrutteringsrådgiver Frank Wilhelmsen v/Arena Personal på tlf 48 21 71 01 for mer informasjon om stillingen.

Søknadene behandles fortløpende.