Har du lyst til å tilby en medlemsfordel?

Rakkestad Næringsråd synes det er viktig å finne et fordelsprogram som gjør at medlemmene i RNR får noen ekstra gode tilbud. Derfor er det ønskelig å sette sammen en tilbudspakke til våre medlemmer.

Vi ønsker herved å invitere de bedriftene som føler at det passer,  til  å sette opp et forslag til en medlemsfordel som deres firma eller organisasjon ønsker å tilby medlemmene i næringsrådet.

(Det er selvsagt ikke alle bedrifter som har en vare eller tjeneste som kan komme medlemmer til gode) NB: Dette skal ikke innebære noen form for kick-back eller kommisjoner til RNR. Dette behøver ikke nødvendigvis bare å være rabatt eller tilbud, men kan også, (eller i tillegg,) være for eksempel kunnskap. Kanskje besitter din bedrift spesiell kunnskap eller kompetanse som kan være nyttig for andre å få opplæring i eller ta del av. Vi ser dette som en fin måte å samarbeide på, og synes det er mest rettferdig å gå ut til alle våre medlemmer for at de skal få samme mulighet til å gi et tilbud. Vi inviterer dere hermed til å komme med tanker og evt konkrete tilbud til våre medlemsfordelssider. Disse vil vi så gå igjennom i styret og sammen med dere komme til enighet om det ferdige «produktet», som etter hvert blir å finne på næringsrådets hjemmesider.
Presiser gjerne om tilbudene gjelder kun bedriften(foretaket)/ eller om det gjelder alle bedriftens ansatte, evt også om det gjelder familiemedlemmer av ansatte.

I første omgang sender vi ut denne invitasjonen til våre medlemsbedrifter. Vi vil senere se på om vi skal gå ut litt videre med å innhente tilbud fra andre/ større organisasjoner.   Er det ønskelig kommer jeg gjerne til et møte