STYRET

Rakkestad Næringsråd har et sterkt styre med stor bransjespredning

Vårt styre i 2019 – 2020

 • For Bygg & Anleggsbransjen: Styreleder Odd Arvid Bjørnstad.(Bjørnstad Bygg AS)
 • For Gründerskap/ butikkutvikling; Nestleder Stine Marie Bjørnstad . (Fru Blom AS)
 • For næringsmiddelbransjen: Marie Rognerud Fried
  (Idun Industrier)
 • For Handelsstanden: Handelstandleder Bjørn Steinar Finnestad
 • For bank/finans: Richard Aaserud. (Marker Sparebank)
 • For transportbransjen og eiendomsutvikling næring;
  Karianne Hauge. (Erik Hauge AS og Industriveien Utvikling AS)
 • For olje/gass, teknisk industri: Ole E Torp. (Mjørud AS)
 • For Rakkestad og Degernes Bondelag; Leder Hege Gjerberg Degnes
 • For konsulentbransjen: Hartvig Velund. (Velund AS)
 • For diverse bransjer:
  Maria Hereid Kristiansen. (August Norge AS)
  Marius Finpå. (Tjerbo Torv AS)

Telefon til Rakkestad Næringsråd +47 90162516

Styrets leder:
Odd Arvid Bjørnstad (Bjørnstad Bygg AS)

+47 91393826