Ansatte og styret

 Vårt styre i 2018-19

Odd Arvid Bjørnstad – Styreformann, Stine Marie Bjørnstad – Nestleder, Marie Rognerud Fried, Christine Høie, Richard Aaserud, Knut Damn Lyngstad, Maria Størløs Nakkim, Marius Finpå, Karianne Hauge, Ole E Torp,Stian Emberland

Således er det representanter fra; Næringsmiddelindustrien, Handelsstanden, Bygg og anlegg, Bank og finans, Eiendomsutvikling, Olje og offshore teknisk industri, Landbruk,, Industri og tilvirkning av bygg og interiørmateriale.

Daglig leder: Anja Aa Guerrera.
anja@rakkestadnaringsrad.no

Tlf: 90162516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrets leder:
Odd Arvid Bjørnstad (Bjørnstad Bygg AS)

post@bjornstad-bygg.no

Styrets nestleder:
Stine Marie Bjørnstad (Fru Blom design)

stine@frublomdesign.no

Medlemmer:
Stian Emberland (Nor Trapp AS)
stian@nor-trapp.no
Ole E Torp (Mjørud AS)
ole.torp@mjorud.no
Richard Aserud (Marker Sparebank)
richard.aaserud@marker-sparebank.no
Karianne Hauge (Industriveien utvikling) karianne@khauge.com
Arthur Knutsen (Bondelaget) art-j@online.no
Christine Høie (Rakkestad Handelsstand)
Marie Rognerud Fried (Brødr Ringstad)