Sett deg ned og slapp av!

Visste du at det faktisk er viktig å ha et byrom, eller la oss kalle det «Landsbyrom» der vi kan sitte ned, eller stå og slå av en prat, bare nyte synet av forbipasserende i alle fasonger og farger, eller rett og slett hvile seg litt i handlestria. Ja, det visste du sikkert.

Men, visste du at det faktisk er noen som på alvor bryr seg om å finne ut hvor folk trives best? På den måten kan en tilrettelegge og utvikle de stedene der det ser ut til at folk trives. Samtidig får vi et livlig sentrum, noe som selvsagt er bra for handelen. Dette kaller vi for attraktivitetsbygging, for øvrig et veldig moderne ord blant oss som jobber med samfunns, sted og næringsutvikling. Ikke noe rart at vi kaller det trivelige Rakkestad.

Rakkestad har også en helt egen landskapsarkitekt. I tillegg til at han kan faget sitt, brenner han for landsbyen og bygda si. Nils Skaarer har tatt folks sitte/skravle/hvile/møtes, eller for de som vil;  «bare sitte og glo»-vaner på alvor. Her kan du lese en rapport han har laget over studiet «Hvem slapper av hvor», eller på fagspråket; «Registrering av oppholdsaktivitet i Rakkestad sommeren 2014.» i Rakkestad.

Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

RAPPORT 

REGISTRERING AV

OPPHOLDSAKTIVITET RAKKESTAD

SENTRUM SOMMER 2014

 

Landskapsarkitekt Nils Skaarer

Innledning
I forbindelse med Signalprosjektet som jobber med økt forskjønning og bruk av sentrum,  har gruppa vært opptatt av hvor mange som oppholder seg sentrum.   Sommeren 2014 er det gjort tellinger for å undersøke dette nærmere.

Metode (Hva ble registrert)

Det er brukt en helt enkel metodikk for å finne ut hvor mange som oppholder seg i sentrum.  Det ble telt hvor mange som sto og hvor mange som satt på 7 ulike steder midt i sentrum. Tellingen foregikk 1 dag midt i hver måned fra april til og med september, med unntak av juli. Tellingene ble gjort kl 12, 13, 14, 15 og 16 på den dagen  registreringene ble gjort.

Stedene som ble registrert var

1 Liensgården, med to sitteplasser foran bygget på sydsiden

2 Kong Oscars hage og plass foran Mariannes lunsjbar (Mellom Storgt 3 og Storgt 5)

3 Jernbaneparken

4 Myrvolds plass

5 Vinmonopolet og plassen foran

6 Velhaven (hele parken)

7 Torget (mellom byggene og mot gata)

Alle tellingene ble utført i nydelig vær med sol og dels meget gode temperaturer.

 

 

Situasjonen på de ulike sitteplassene sommeren 2014  

1Liensgården har to små sitteplasser mot syd.
Den som ligger på
vestsiden av inngangen kalles for  Ficastället og har en fast benk med bord.
På den
siden som vender mot øst, er det en liten plass uten sitteplasser og en benk på østsiden.
Etter at undersøkelsen var over,  settes det nå ut stoler på plassene.

2Kong Oscars hage er ikke satt i stand og har dels ujevn pukk med litt plen.
Et bord med sitteplass rundt har stått her hele sommeren.

3Jernbaneparken ble satt i stand for 2 år siden og er nå i god skikk.
Det står 3 benker fast i denne parken.
Fra august var det mye gravearbeider på grunn av framføring av fjernvarme. Dette gjorde parken mindre attraktiv og tilgjengelig.

4Myrvolds plass er en stor treterrasse hvor det finnes mulighet for å sitte på dels formelle, dels uformelle sitteplasser rundt kanten.
Det har vært 4 bord med sitteplasser på plattingen hele sommeren. I juni ble hele plattingen revet og bygd
på nytt med flere  benker langs bakkanten. Det er totalt ca. 70 lm benker i sittehøyde

5Vinmonopolet har faste benker som står i forbindelse med to trær med plantinger. Anleggene ble nyplantet med stauder i 2013.

6Velhaven har tre sitteplasser med faste benker og bord, i tillegg to benker.
Det er mange uformelle sitteplasser på kanten av sandkassa  og på steinkanter/trapp.
Denne  lekeparken har fått fjernet en del av utstyret sitt i sommer.
Noe er blitt reparert. Det  betyr at parken ikke
har vært så attraktiv som den vanligvis er.

7Sommeren 2014 pågikk det byggearbeider ved Torget slik at her
var det ikke så attraktivt å sitte.
Det er to store, runde benker med et tre i midten som man kan sitte rundt (med plass til inntil 12 personer per benk). Det finnes uformelle sitteplasser i form av trapper rundt torvet. Delvis var disse sitteplassene ikke tilgjengelige sommeren 2014.

 

9En interessant ting som skjedde sommeren 2014, var innkjøp av 203 fargerike stoler. Disse blir satt ut næringsdrivende langs gata,
slik at det er mulig å sette seg ned langt flere steder.
Stolene ble satt ut i slutten av mai 2014 og ble brukt litt forsiktig til å begynne med. Stolene var ikke med i undersøkelsen før fra juni. Det er i dag flest formelle sitteplasser. Dette har økt betraktelig etter at de 203 stolene ble tatt aktivt i bruk langs gata.
Av uformelle sitteplasser er flest knyttet til området rundt Torvet og mot Storgata.

 Resultater (Hva fant vi ut?)

Totalt ble det registrert 189 personer som enten satt eller sto på de ulike registreringstidspunktene. Det betyr at
det i gjennomsnitt var litt mer enn en person  som sto eller satt på hvert registreringspunkt når alle registreringer er tatt med. Kl 12 var det flest personer som satt eller sto. (totalt 86 personer) Kl 13 og 16 var det halvparten så mange som satt eller sto (31-32 personer) Kl 15 var det færrest med bare 17 personer. Ser vi på totalt antall sittende og stående for de ulike plassene får vi følgende rangering:

Velhaven          51
Kong Oscars hage og Mariannes lunsjbar  50
Myhrvolls plass        35
Vinmonopolet        18
Liensgården mot syd      15
Torget           11
Jernbaneparken          9

Været under registreringene 

Alle registreringene ble gjort på flotte solskinnsdager. Temperaturen var fra 18-24 grader C i mai juni og august på registreringsdagene. I april var det 12 grader og september 15 grader. Mer detaljer kan sees på vedlagt skjema over tellinger.

Diskusjon (Hva forteller dette oss?)
Det er opplagt en sammenheng mellom hvor mange som oppholder seg i sentrum og muligheter for å kunne sette seg ned. Dette har man sett klart i målinger gjort i København og på Aker Brygge. Flere sitteplasser gir flere mennesker som setter seg ned. God temperatur og lite vind er også avgjørende for om man setter seg ned. På dager med nedbør vil man ikke se at noen sitter i sentrumsområdet, da det i dag ikke finnes sitteplasser under tak.

Rangering av plassene

Velhaven hadde flest sittende og stående (51) med Kong Oscars hage hakk i hæl (50).

Det er interessant å registrere at Velhaven er et sted som brukes mye, til tross for at parkens situasjon sommeren 2014 ikke var optimal.Selv med forholdsvis få sitteplasser både i Velhaven og Kong Oscars hage, var disse stedene mest brukt. Begge stedene har mange kvaliteter som folk setter pris på. Rommene er klart definert. Det finnes både sol og skygge, og man opplever å sitte skjermet med god kontakt til aktiviteten i området. Det er grunn til å ha disse plassene i fokus
med tanke på hvor man bør oppgradere og holde høy standard.

Myhrvolds plass kommer noe dårligere ut. Her er det ganske godt med sitteplasser,men da registreringene
ble gjort var det færre sitteplasser enn i dag. Grunner til at denne plassen, som ligger meget sentralt til , ikke har flere brukere,
henger mest sannsynlig sammen med at plassen oppleves ganske åpen og man blir sittende litt for mye i «glaninga». Rommet som dannes rundt plassen er litt for stort og delvis utflytende.
Det mangler vegg bak, og det mangler takvirkning. Dessuten er plassen etter ombygging   høyere enn gatenivå.
Dette bidrar til å forsterke virkningen av å sitte åpent til. Plassen skulle være meget attraktiv når ser en ser på plassering i forhold til aktiviteter i  sentrum. Den har potensiale til langt flere sittende,
men trenger små oppgraderinger for å  gjøre den mer attraktiv som oppholdssted

Vinmonopolet har noen få sitteplasser som ligger ganske attraktivt til mellom gata og polet. Plassen er litt utflytende mot vest hvor det mangler bygg og trær. Man sitter litt på utstilling, men det kan være en god hvileplass på veien gjennom stasjonsbyen. Plassen er en god sitteplass for en kort rast, men ikke et sted man sitter lenger.

Liensgården mot syd har to små, godt skjermede og hyggelig tilplantede sitteplasser. Man opplever ikke så mye av gatelivet, men det er gode plasser å trekke seg tilbake til. Dette er plasser som med noen flere stoler kan utnyttes mer. Torget er en godt definert plass,  med unntak av mot øst hvor det er litt åpent. Plassen har vært byggeplass i sommer og derfor mindre brukt enn vanlig. Denne plassen har absolutt potensial til å bli mye mer brukt ved å gjøre noen grep som kan bidra til å skape mer skjermede sitteplasser.     Jernbaneparken har minst bruk av alle plassene som ble registrert. Denne parken ligger litt i utkant av det sentrale sentrum. Dessuten var det gravearbeider langs kanten av parken på ettersommeren. Det kan være noe av grunnen til at den ikke var så flittig i brukt på dagtid. Som utfluktssted for familier i sentrum er den attraktiv. Den har en flott beliggenhet for de som ønsker å se på gatelivet fra en hyggelig og godt skjermet plass. Her er det potensial til økt bruk ved å se på mulighet for flere sitteplasser.

Flere som sitter enn står 
De fleste som stopper opp i sentrum sitter. Det betyr at godt med sitteplasser vil ha stor betydning for å få enda flere til å sitte litt, når de er i sentrum.

Konklusjon

8Kan man oppnå at noen bruker sentrum i 10 minutter, i stedet for å gå gjennom på 5 minutter, vil det forsterke opplevelsen av at det er mange mennesker i sentrum. Opplevelsen av at det er mye folk, er attraktivt. Mange mennesker et sted får enda flere til å stoppe opp. Både stoler, benker og uformelle sitteplasser vil bidra til at flere kan sitte ned og bruke mer tid i sentrum.   Man bør klargjøre så mange sitteplasser i sentrum, at mange fristes til å sette seg ned.   Noen tomme, fristende fargeklatter av sitteplasser som ikke er i bruk, vil ikke oppfattes   som negativt.

Det er viktig at sitteplassene er godt fordelt på ulike typer plasser og steder. Da kan man  velge om man vil sitte eksponert og følge med på trafikken, eller om man ønsker å trekke seg tilbake til en mer stille sone. Sentrum i Rakkestad er i ferd med å gå fra å være litt kjedelig, til å bli en lite oase med økende antall sitteplasser.

03.12.2014 Nils Skaarer           

Next Post

Landets fremste petroleumsstrateg i kulturhuset i kveld

tir jan 27 , 2015
HUSK I KVELD INVITASJON TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER «Leverandørenes fremtid […]