Signerte avtale til en verdi av 150 millioner

Slåttland Mek Industri AS har signert en 5 års rammeavtale for leveranse mot olje & gass industrien til en verdi av 150 mill.

Slåttland har de siste 20 år vært leverandør av ulikt «topside-utstyr» og hydraulikk enheter, og har inngått en 5 års rammeavtale om utvidet leveranse av slikt utstyr.

Dette bidrar til å sikre våre arbeidsplasser, og at vi kan gi en slik gledelig melding til våre ansatte, gir oss stor tro på at det faktisk nytter å gjøre fabrikasjon og leveranser til konkurransedyktig nivå i Norge, sier adm.dir. Sigurd A Slåttland.

Allikevel merkes det at mekanisk bransje innenfor leverandørindustrien mot olje & gass er i en endring, men vi er sikre på at dersom man er god på å gjøre denne endringen til konstruktive løsninger, vil man komme styrket ut på sikt sier Sigurd A Slåttland.

Slåttland som flyttet inn i nye lokaler på Rudskogen i Rakkestad i 2013, har i dag 70 ansatte og omsetter for 160 mill. 80 % av leveransene er relatert mot kunder i olje & gass sektor.  Slåttland har også en engineeringsavdeling samt fabrikasjon i Vietnam, og et datterselskap,  X-Noise, i Norge som leverer støydempeløsninger spesielt mot olje & gass sektor. Gruppen omsetter for 200 mill totalt

Slåttland som flyttet inn i nye lokaler på Rudskogen i Rakkestad i 2013, har i dag 70 ansatte og omsetter for 160 mill.
Slåttland som flyttet inn i nye lokaler på Rudskogen i Rakkestad i 2013, har i dag 70 ansatte og omsetter for 160 mill.

Next Post

Slutt for Glommabanen

ons mai 6 , 2015
      Vedtak i fylkesutvalget 23. april i år: […]