Skilting av Industriområdet – invitasjon

Til bedrifter på Industriområdet i Rakkestad                                                                                 11.09.2014

 

2Oppdatering og oppgradering av skilt på Industriområdet

I dag ser vi at skiltingen til og på Industriområdet kan være litt bortgjemt, mangelfull og i flere tilfeller ha behov for en oppgradering. Hovedskiltet ved innkjøringen til Industriområdet som står i Industriveien 1 er et godt skilt men det trenger et ansiktsløft. I tillegg ønsker vi å se om vi kan finne en alternativ plass til skiltet da det i dag kan skape trafikkproblemer når stortransportører stopper ved skiltet for å oppdatere seg ved innkjøringen til industriområdet. Bildet nedenfor viser hvordan innkjøringen til Industriområdet er i dag og for besøkende fremstår ikke innkjøringen veldig attraktiv og innbydende.

Etter en runde rundt på Industriområdet har vi lagt merke til at det er mange skiltvarianter av forskjellig utseende. I dette prosjektet kan vi samtidig se på en løsning hvor vi kan få til en lik skilting til bedrifter på området. Dette tror jeg kan være med på å heve førsteinntrykket av industriområdet slik at det fremstår ryddig og attraktivt.

Initiativ / prosjektledere

Dette er et initiativ som har kommet først og fremst i fra Rakkestad Næringsråd da Rudskogen Næringspark også er i en tilsvarende situasjon. Vi ønsker å se på muligheten til å få til en felles oppgradering slik at vi kan få lik skiltfasade på begge industriområdene. Ved å samkjøre dette kan vi sammen ha en søknad mot Rakkestad kommune og vi kan kanskje få bedre priser på skiltene.

Vi ser for oss at dette prosjektet blir delfinansiert mellom bedriftene og kommunen og det blir Rakkestad Næringsråd ved Anja som er prosjekteier og Karianne som er prosjektleder. Dersom det er interesse for dette starter vi arbeidet omgående og forhåpentligvis har vi nye skilt på plass allerede til sommeren.

I første omgang ønsker vi å undersøke om dette er noe bedrifter på industriområdet støtter. Jeg ønsker at dere i så fall gir meg en tilbakemelding enten pr. mail eller telefon innen 23.september.

Når prosjektet er ferdig vil eierskapet ligge hos Rakkestad Næringsråd slik at vi sikrer jevnlig vedlikehold og rengjøring av skiltene.

 

Med vennlig hilsen

Karianne Hauge
Industriveien Utvikling AS           
Tlf: 951 33 618
karianne@khauge.com

Anja Aarsrud Guerrera
Rakkestad Næringsråd
Tlf: 90162516
Anja@rakkestadnaringrad.no

 

 

 

 

 

Next Post

Bedrift med sterke røtter fyller 60

fre sep 12 , 2014
Det var i 1954 at den unge Markus Ringsby ville […]