Nyttig skole- og næringsliv samarbeide i Rakkestad.

Skole og næringsliv – sammen om utdanningsvalg og entreprenørskapsfag i skolen. . Fra venstre Tone Glomsrud og elevene Iris, Celine, Sigrid og Andrine, rådgiver Hanne Ingebrigtsen(Rakkestad Ungdomsskole(bak), lærerstudent Fredrik Skjerven, Maria Hereid Kristiansen fra August Norge, Anders Johansen(Leder i Østfold Næringshage, Anja Guerrera i Rakkestad Næringsråd og lærerstudentene Espen Mooberg og Daniel Hoff fra Høyskolen i Østfold.

Flott innovasjonscamp med ungdomsskoleelevene

Som et ledd i samarbeidet mellom Rakkestad Næringsråd og ungdomsskolen i Rakkestad Kommune ble det arrangert Innovasjonscamp i Næringshuset («gamle banken»)

Av Anja Guerrera/ Rakkestad Næringsråd

Ved Rakkestad ungdomsskole får alle elevene drive Elevbedrift. Elevene starter, driver og avvikler sine egne bedrifter med skolens lærere og andre eksterne personer som veiledere.

Næringshuset i Rakkestad er en arena for sambruk mellom blant annet næringsliv, skole og kommune med formålet å være en møteplass for utvikling og nettverksbygging. Det er Næringslivet og medlemsbedriftene i næringsrådet i Rakkestad som sammen med kommunen står bak fremtidstenkning, skole, utdanningsvalg, oppfølging av lærlinger og steds/næringsutvikling.

Den 10 oktober 2017 var nesten 100 elever på niende klassetrinn i Rakkestad tilstede i næringshuset for presentere sin forretningside, og å få tilbakemeldinger fra en jury sammensatt av næringsliv og skole.

Oppgaven elevene hadde fått var: «Lag et produkt eller en tjeneste som skal føre til aktivitet i kommunen». De 23 gruppene fikk til sammen syv minutter til å fremføre sin presentasjon, inkludert påfølgende evaluering fra en komite bestående av representanter fra bedrifter og skole.

Elevene hadde jobbet i en treukers periode med hvert sitt prosjekt som spant fra aktiviteter for eldre, til lek og hygge for barn og familier. Elevene ble vurdert på følgende punkter

  • Selve tjenesten/produktet
  • Ide
  • Fremføring
  • Gjennomførbarhet

Lærerstudentene Fredrik Skjerven, Daniel Hoff og Espen Moberg fra HIØ har igjennom om en tre ukers periode ledet elevene gjennom den forberedende prosessen.

-Vi ble overrasket over hvor bra opplegget ble, og vi er veldig glade for å ha fått være med på et slikt samarbeid mellom skole og næringslivet, sier lærerstudentene fornøyd.

Studentene er utplassert som ledd i utdanningsopplegget ved HIØ, men allerede har det positive møtet resultert i at en av dem er registrert som vikar i Rakkestad.

Studentene mener at dette er en flott måte å jobbe med fag som entreprenørskap, forberedelse til utdanningsvalg og arbeidsliv på.

-Det var kjempegøy å se hvordan elevene presenterte seg, og hvordan de fikk tilbakemeldinger de kunne vokse videre på, sier de.

Wiktoria, Damian, Sivert, Jeanette og Eline fra klasse 9C hadde en strålende ide om hvordan bygdas allerede eksisterende aktiviteter og organisasjoner kunne få bedre rekruttering gjennom et opplegg som skulle synliggjøre tilbudene på en morsom og effektiv måte. Det nye Næringshuset fungerer flott til slike arrangement, og elevene synes det er stas å komme litt ut fra skolens områder.

Strålende omdømme

Skolene i Rakkestad har et meget godt omdømme, noe både skolen selv, og lærerstudentene tror kommer av at Rakkestad Kommune helt klart prioriterer skolen.

– Skolen bevilger midler til både teknologisk utstyr og høyt kompetente lærere, det er nok mye av årsaken, sier Hanne Ingebrigtsen som er rådgiver på ungdomsskolen ved Rakkestad.

– Det er flott at kommune og politikere setter pedagogisk entreprenørskap på timeplanen, mener Tone Helstad Glomsrud, som er entreprenørskapslærer ved ungdomsskolen.

Komiteen fra næringslivet var hentet inn gjennom Rakkestad Næringsråd og besto av Maria Hereid Kristiansen fra August Norge AS, og Anders Johansen som i flere år har vært i Idun Rakkestad, men som nylig har overtatt som leder i Østfold Næringshage, samt Hanne Ingebrigtsen rådgiver fra skolen og Anja Guerrera, leder i næringsrådet.

Representantene fra næringslivet Maria Hereid Kristiansen og Anders Johansen fra henholdsvis August Norge  AS og Næringshagen Østfold er svært positive til et slikt samarbeide;

-Det er fantastisk moro å se engasjert og kreativ ungdom, og det er viktigere enn noen gang å jobbe fra et tidlig tidspunkt med å inspirere de unge til å ta rett utdannelse, knytte tidlige kontakter til næringslivet, og til å tilegne seg den rette kompetansen og ta den med hjem til bedriftene i bygda, eller til egne bedrifter, i fremtiden.

Elevbedrift og IC bidrar til kunnskap og forståelse for sammenhengen mellom skole, utdanning og næringsliv. Det var tydelig gjennom elevenes presentasjoner at de har forståelse for prosessen, og evner å se både detaljene og det store bildet i et prosjekt. Dette var engasjerte og kreative ungdommer. Innovasjonscampen opplevde jeg som utelukkende positiv fordi det var et samspill mellom elever, lærere, studenter og næringsliv. Dette var en inspirerende dag og jeg satte stor pris på å få bli med, sier Maria Hereid Kristiansen i August Norge AS.

Fornøyde lærere, bedrifter og lærerstudenter. Fra venstre Tone Glomsrud og Hanne Ingrebrigtsen(begge fra Rakkestad Ungdomsskole), Maria Hereid Kristiansen fra August Norge, Øyvind Eriksen (Rakkestad Ungdomsskole), Anders Johansen(Leder i Østfold Næringshage, og de tre studentene Espen Mooberg, Fredrik Schjerven og Daniel Hoff fra Høyskolen i Østfold.

 

 

 

Det er ikke noe nytt at Rakkestad Ungdomsskole leder an i arbeidet med entreprenørskap. I 2015 mottok de den europeiske prisen TES Award for sin innsats. LES SAKEN HER

 

Next Post

Ny personvernlov - HR nettverk i Halden inviterer til møte

ons nov 1 , 2017
Halden kommune i gang med et HR-nettverk/nettverk for kompetansetilflyttere som […]