10ende klassenes Rollemodelldag

Som et ledd i samarbeidet mellom skole og næringsliv, og spesielt med tanke på å arbeidet å hjelpe de som nå går i tiende klasse til å velge riktig utdanning, arrangeres det hvert år en «Rollemodelldag» av skolen. I år er det første gang at skolen og Rakkestad Næringsråd står sammen om dette.

 

Anja Guerrera/ Rakkestad Næringsråd

Rundt 50 ungdommer skal få treffe representanter fra næringslivet i Rakkestad og få en dag til inspirasjon og ettertanke. I tillegg kommer reprensetanter både fra fylkeskommunen og opplæringskontoret.

Denne dagen er også et tiltak som vil føye seg inn under de aktiviteter som gjøres for å nå målet i næringsplanen om å få kompetanse til(bake) til bygda og sørge for at ungdommen kjenner næringslivet i hjembygda. I tillegg tror vi at dette også generer gode ambassadører for bygda vår.

Under kan du se hvilket program ungdommen skal igjennom den 12 januar. Det er jo ikke tid eller rom til å ta inn alle, men næringsrådet vil i tillegg til bedriftene som besøker oss, gi elevene et godt innblikk i vårt rike næringsliv og mulighetene i Rakkestad.

Rollemodelldagen fredag 12 januar 2018

Baker, snekker, elektriker, kokk, frisør, helsearbeider, sveiser eller ingeniør – valgene er mange og det er viktig at ungdommen som skal velge utdannelse kjenner næringslivet og mulighetene i bygda. Foto: KineJensen.com

Rakkestad Ungdomsskole
og Rakkestad Næringsråd

 

 

 

 

Foredrag og innlegg
8.30-9.15 Mysen vgs. og Service og samferdsel

9.20-10.00 BYGGEBRANSJEN: Erik Boger fra Boger Bygg AS og Jørgen Kobro, Opplæringskontoret

Byggebransjen trenger mange fagarbeidere I fremtiden og det er avgjørende med et fagbrev/svennebrev i dag hvis man ønsker seg en karriere innen tekniske fag. Boger Bygg er en av flere solide rakkestadbedrifter innenfor bygg og anleggsbransjen og ble Gasellebedrift i 2017. De tar imot lærlinger og trenger flere faglærte til sin bedrift i fremtiden!

 

10.10- 10.40: Østfold Fylkeskommune – “Yrkesfag – mange muligheter” v. rådgiver Gry Sørlie og Marte Edvardsen, Opplæringsavdelingen, seksjon for opplæring i skole og bedrift

 

10.40 Elevene går til Næringshuset der de kan spise matpakken sin før programmet fortsetter:

NB: HOS NÆRINGSRÅDET I Johs C Liens gate 5
Ca 11.00 – 11.30 Elevene spiser matpakken sin og finner seg en plass.

 

11.30-12.00

Helse og omsorgsarbeider, sykepleie og institusjonskjøkkenfag er tre viktige fagområder i vår kommune som hele tiden skal ha topp kompetanse på området. Ved sykepleier Marius Andersen, hjelpepleier/ omsorgsarbeider Marianne og leder/kokk Borgild Strekerud, Skautun Sykehjem Rakkestad Kommune

 

12.00-12.30

Slåttland Mekaniske Industri er en bedrift som leverer til olje, off/onshore og marin sektor,  De omsetter for mer enn 100 millioner årlig og har mere enn 40 ansatte innefor mekanisk industri, ingeniørfag, sveis og platearbeidere. De har også en avdeling I Vietnam. Dette er en bedrift som har klart seg igjennom en tøff oljekrise, sammen med også Mjørud som er en stor bedrift på Rudskogen. Bare på Rudskogen Industriområde er det nærmere 250 arbeidsplasser. Ved HR sjef Håvard Larsson

SE FILM

 

12.30-Pause

 

12.45-13.00
Rakkestad vil ha DEG tilbake etter endt utdanning!

Hvilke bedrifter og bransjer finnes egentlig I Rakkestad, og hva skal til for at DU flytter tilbake etter endt utdanning?. Ved Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

13.15-13.35

Frisørfag og skjønnhet/hudpleiefag

Ved Sidsel Brøntorp og Anita Jacobsen fra S.P.A hud og hårdesign I Rakkestad.

Frisørbransjen kan være tøff og det er mange som har en drøm om å starte selv. S.P.A er en skjønnhets/frisørsalong som I 2016 var på Gasellelisten – det vil si at de har doblet omsetningen på 4 år. Hør om suksessen.

 

13.35-14.00

Stedsutvikling, kompetanse og utdanning er viktig for Rakkestad. Hvordan jobber næringsrådet og hva kan vi gjøre for deg etter at du er ferdig på ungdomsskolen? Ved Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

 

Next Post

Ordfører på bedriftsbesøk; Rakkestad Sogneselskap, HR Maskin og Olje og Gass senteret

tir jan 9 , 2018
Butikken som på folkemunne kalles «Sognesuper´n» ligger inne på industriområdet […]