Slåttland vokser i Vietnam


Bildet: Sigurd Slåttland og Duc Đặng Quang Đức Deputy Director

Slåttland Group som i løpet av de siste ti årene har posisjonert seg godt i Vietnam, har åpnet nytt kontor med tilgang til engineering i Vung Tau, Vietnam. I dag disponerer de mer enn 400 personer for engineering og fabrikasjon av kompetansekrevende mekanisk utstyr. Bedriften omsetter for mer enn 500 millioner.


Virksomheten i Vietnam styres fra hovedkontoret i Norge, og med tilstedeværelse av norsk personell.
De siste to årene vært preget av høy aktivitet. – Med produksjonen av scrubbere for SOX-rensing av eksos fra skip, samt energirelatert mekanisk utstyr, settes også et betydelig miljøavtrykk, dette er viktig for bedriften sier Gustav Slåttland CEO i Norge.
Satsingen i Vietnam har medført at Slåttland Group sammen med sin partner har flyttet bedriften til nye fasiliteter i Vung Tau. Bedriften har direkte beliggenhet til havn.

  – Vi har stor tro på at vi vil utvikle oss godt videre i det asiatiske markedet, og på de unike mulighetene som Vietnamvirksomheten gir våre kunder. Nå kan vi med full styrke fortsette å søke nye utfordringer i markedet, sier Sigurd Slåttland, styreleder i Slåttland AS.
Viktig for lokalsamfunnet.
Sigurd Slåttland i Slåttland Group forteller at bedriften utgjør en viktig forskjell for lokalbefolkningen i Vung Tau
– Sammen med samarbeidspartnere er Slåttland i stand til å skaffe opptil 80.000 arbeidstimer per måned.

Produksjon

Teamet her består av    designteknikkere, prosjektledere, dokumentkontrollere og lokale byggepartnere. Her foregår også alt av sveisekvalitetsinspeksjoner

Havneanlegg

Slåttland produserer komponenter som krever både stor plass og effektiv transport. Derfor har bedriften posisjonert seg nært havneanlegget i Vung Tau.


Slåttland was established in 1987. Our main office in Norway is located in Rakkestad, Østfold , about 100 km from Oslo.
Our total area (work shop/office area) is 8000 m2 and consists of a Stainless Steel Workshop, Carbon Steel Workshop, Assembly hall, Test hall, Pickling- and Passivation hall and several storage halls.
Today more than 60 people work at Slåttland, and more than 70 people in the entire Slåttland Group.
Through the last 30 years Slåttland Group has been a provider of competency based solutions for demanding customers. Slåttland Group has through many years developed a necessary core activity to serve a demanding market

Next Post

CORONA: Ryggraden i norsk næringsliv, de små og mellomstore bedriftene rammes hardt.

lør mar 14 , 2020
Kjære medlemmer og næringsdrivende. Noen av næringsrådets medlemsbedrifter er rammet […]