Slutt for Glommabanen

2. Det settes ikke i gang noe videre planarbeid for en bybane i Nedre Glomma. Illustrasjon: Kjell S Stenmarch

 

 

 

Vedtak i fylkesutvalget 23. april i år:

Mulighetsstudien Glommabanen skal ikke legge noen føringer for Bypakke Nedre Glomma eller kommunale arealplaner.

  1. Det settes ikke i gang noe videre planarbeid for en bybane i Nedre Glomma. På et senere tidspunkt kan det blir nødvendig å utvide kollektivtilbudet med transportmidler med større kapasitet. Ved neste revidering av RTP og fylkesplanen må man vurdere å sette av korridorer til kollektivfelt.

 

Styreleder Osmund Ueland, i Glommabanen AS er skuffet over fylkespolitikerne sin avgjørelse:

– Jeg vet en Glommabaneløsning ville vært riktig og svært viktig for Østfold. En Glommabane kunne vært brukt som en katalysator for en visjonær utvikling i regionen. Glommabanan ville skapt grunnlaget for en god flyt av mennesker som har behov for et tilbud som gjør det enkelt å transportere seg til gjøremål; fra jobb og sykehusbesøk til skole, handel og vennebesøk. Det skulle være kilden til en smidig og tidsbesparende hverdag, sier han i en pressemelding 6/5-2015.

 Ønsker du å lese mer om prosjektet: hjemmeside: www.glommabanen.no,

Next Post

Privatmegleren klar for vekst i nye lokaler

ons mai 6 , 2015
SOBBLog Privatmegleren har skilt lag. Da eiendomsmegler Bent Cato Kirkeng  fikk […]