Smart Strøm måler på vei hjem til deg.

På vei til deg!

«Smart Strøm” er betegnelsen på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler, på fagspråket også kalt Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS).

 

Strømmåleren registrerer strømforbruk på timesbasis, og sender informasjon om forbruket ditt til den sentrale mottakeren Elhub, og videre til ditt nettselskap. Dette gir raskere og riktigere innhenting av målerverdier og et bedre grunnlag for fakturaen. Informasjonen gjøres tilgjengelig for deg via internett eller papir som vanlig.

Hvorfor smart strøm? Smart strøm vil gi deg bedre styring med forbruket ditt, samfunnet får bedre forsyningssikkerhet, og på sikt så får vi klimagevinster ved å bruke energi mer effektivt.

En del RAKKESTADkunder får allerede den automatiske strømmåleren installert i nærmeste fremtid. Innen 2019 de skal alt i hele Norge være byttet. I skrivende stund er undertegnede akkurat tilbake hjemmefra der montøren kom – til avtalt tid – og bytter til automatisk måler. Det hele var ganske så enkelt og greit. Avtale pr sms – montør kom når han skulle – og det tok en halvtime som forespeilet. Ferdig!

 

Fordeler for deg som kunde

1. Automatisk avlesning

Forbruket ditt registreres automatisk hver time. Automatisk registrering fjerner muligheten for feilavlesning av måler.

2. Kontroll over forbruket ditt Det er enkelt å utføre strømsparende tiltak. Vit hvor du kan spare strøm, og hvor mye du sparer. Informasjonen gjøres tilgjengelig via internett eller på papir, til deg som ønsker det.

3. Nøyaktig strømregning

Din nye måler er tilpasset krav til fakturering av kostnader pr. time for strøm. Det vil si at fakturabeløpet baserer seg på dine faktiske måleverdier. Dette gir deg bedre mulighet til å styre forbruket etter hvordan strømprisen varierer. Når strømprisen er høy, kan du for eksempel vente med å lade elbilen, eller du kan senke temperaturen i huset.

4. Rask feilsøking

De smarte strømmålerne kan varsle om jordfeil, spenningsfeil og annet.

5. Fremtidsrettet

Strømmålerne åpner opp for nye produkter og tjenester som vil bidra til ytterligere redusering av forbruk i fremtiden.

Hvordan foregår målerbytte

1. Montøren vil ta kontakt med dem i god tid før målerbyttet og avtale tidspunkt.

2. For å få skiftet ut alle målere, må vi inn i sikringsskapet ditt. Vi vil vektlegge god informasjon og godt samarbeid underveis slik at vi unngår bryderi for deg som kunde.

3. For å få byttet måleren, må montøren ha uhindret tilgang til sikringsskapet og det må være minst én voksen person (over 18 år) til stede.

4. Ved målerbyttet vil strømmen være avstengt i 10 minutter, selve utskiftningen tar normalt ca. 30 minutter.

5. Så snart måleren er på plass, vil forbruket ditt registreres automatisk hver time, og du trenger aldri mer lese av måleren.

6. Alle montører fra OneCo Elektro har eget ID-kort.

På hjemmesidene til Rakkestad Energi kan du både laste ned brosjyre og se informasjonsfilm

 

 AnjaHelene Guerrera

 

 AnjaHelene Guerrera

Next Post

Har tilsammen gitt 60 år til bedriften Ålø

fre jun 17 , 2016
Mistrivsel på jobben koster næringslivet flere milliarder kroner hvert år. […]