Statoil tildeler rammeavtale til teknologiselskapet Mjørud as

Statoil har tildelt Mjørud as, Rakkestad, en rammeavtale for studiearbeid, produktutvikling, inspeksjon, engineering, produksjon og installasjon av eksossystem og varmegjenvinningsanlegg for gass turbiner. Rammeavtalen, inklusive opsjonsperioder, har en varighet på 10 år.

Arbeid med rammeavtalen starter umiddelbart og vil bli utført ved Mjørud as, Rakkestad.

Foto: Mjørud pressemeld. 10.05.2016

Mjørud as har levert utstyr til gassturbininstallasjoner gjennom mange år og har opparbeidet seg en solid erfaring og know how innen dette utfordrende fagområdet. Denne erfaring har vi tilegnet oss gjennom samarbeid med Statoil og andre energiselskap, world wide.
Vi er meget fornøyd med at Statoil har vist oss denne tilliten og valgt å benytte seg av alle våre tjenester for dette spesialutstyret og at Mjørud har klart å vinne frem i dagens krevende marked, uttaler daglig leder Ole E. Torp.

Mjørud as er en teknologibedrift beliggende i 20.000m2 moderne lokaler på Rudskogen Næringspark i Rakkestad kommune i Østfold. Bedriften har prosjekt- og engineering / produktutviklingsavdeling samt eget mekanisk verksted.
I tillegg til egne ansatte, har bedriften et solid nettverk av samarbeidspartnere og leverandører. Mjørud as’ kjernevirksomhet er innenfor miljø utstyr for offshore- og landbaserte gassturbinapplikasjoner med varmegjennvinningsenheter basert på væske og damp.
Vi utfører design, engineering, fabrikasjon, testing og installasjon hos kunde. Våre typiske kunder er norske- og utenlandske energiselskaper. Mjørud as har en rekke egne produkter som leveres world-wide.

Mai 2016. Mjørud får Statoilavtale

 

 AnjaHelene Guerrera

Mer informasjon:

MJØRUD AS
Daglig leder Ole E. Torp

Mail:               ole.torp@mjorud.no

Telefon:          +47 9135 3135

KLIKK BILDET FOR HJEMMESIDE

Next Post

11 nye arbeidsplasser på Mjørud - MjørudGruppen AS

tir jun 7 , 2016
Mjørud Gruppen as, Rakkestad, har kjøpt Moss Varmeteknikk med 11 […]