STATUS Prosjektene skilt, navn og forskjønning Industriområdene

STATUS Prosjektene skilt, navn og forskjønning Industriområdene

Møte / Status 3 FEBRAUR 2015

Vi samlet rundt 15 medlemsbedrifter hos prosjektleder Karianne Hauge i Norturabygget. Skiltforslag ble drøftet og en kom til videre enighet og fremdrift. TB Blikk og John M Heier i Flexi Dekor skal sammen lage de fine nye skiltene. Oversiktsskiltet blir flyttet noe slik at det ikke blir kork i innkjøringen.

Sikkerhets/overvåkningstilbudene ble presentert av Core Security som ble invitert til selv å legge frem forslaget. Dette diskuteres nå videre. Det samme tilbudet til Rudskogen. Vi skal samle Rudskogen bedriftene i et eget møte og ta alt om igjen for avklaring der. Tilbudene ligger under HER

Vi skal arbeide videre for at sikkerheten for skolebarn og ungdom som krysser veien akkurat i innkjøringen til industrifeltet får en sikrere vei.  I samtale med teknisk etat kom det frem at det er forsøkt å få en fotgjengerovergang, men at veievesenet har sagt nei. Spørsmålet er om vi da kan flytte dette inn på veien der kommunen avgjør. Dette drøftes videre med fagfolkene i kommunen.

Rudskogen Industriområde får tilsendt som forslag de samme priser og design på skiltene i sentrum industriområde.

Nå gjenstår å finne gode navn. Et forslag som har kommet er å samkjøre navngivingen slik at vi får  for eksempel:

Rakkestad Næringspark Rudskogen
Rakkestad Næringspark Bergenhus
Rakkestad Næringspark Sentrum

Spørsmål om prosjektarbeidet kan rettes til Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd. 90 16 25 16

Next Post

27 februar 2015. Hvordan unngå å bli avvist i en offentlig anbudskonkurranse?

man feb 9 , 2015
Frokostseminar 27 februar Sted: Kulturhuset/festsalen, Rakkestad Kommune Tid: klokken 8.00-ca […]