Sykepleier – 100% fast stilling i hjemmesykepleien – frist 08.09-19

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8000 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen inndelt i 9 seksjoner som yter tjenester til kommunens innbyggere.

Det er ledig 100 % fast stilling som sykepleier i seksjon hjembaserte tjenester. Arbeidstiden er i turnus dag/kveld og hver 3. helg. Hverdagsmestring er en tverrfaglig arbeidsform forankret i hjemmetjenesten. Sykepleieren vi søker må vise evne til å vektlegge brukerens egenmestring, øke brukerens selvstendighet og selvhjulpenhet i daglige gjøremål. Det er viktig at du kan jobbe både selvstendig og i team for at vi sammen skal kunne gi våre brukere best mulig tjenester.

Next Post

Tillkallingsvikar i kommunale barnehager - frist 29.09-19

tor aug 22 , 2019
Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand […]
Påmeldinger
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.