Ta lederskolen i Rakkestad

Rakkestad Næringsråd i samarbeid med AOF.

LEDERSKOLEN

i RAKKESTAD.

For første gang setter AOF  opp egen klasse i Indre Østfold – i samarbeid med Rakkestad Næringsråd
Lederskolen er en praktisk rettet utdanning med vekt på relasjons-ledelse

Nå er påmeldingene begynt å komme.

  • Start 16 januar
  • Studiet går mandager fra 1700-2100 
  • Studiet er på 80 timer og er ferdig høsten 2017
  • Undervisning 1 dag PR uke.

Forelesing legges ut på IT Learning  før hver gang og det er en individuell og en gruppe prosjekt oppgave i løpet av kurset 

Lederskolen er en praktisk rettet utdanning med vekt på relasjons-ledelse

Mål med studiet:

Utvikle ledere som skaper gode resultater ved å * bidra til et helsefremmende og meningsfylt arbeidsmiljø * skape trygghet for den enkelte medarbeider og seg selv som leder * bidra til et inkluderende arbeidsliv * forstå sammenhengen mellom egne handlinger, produktiviteten i teamet og bedriftens økonomiske resultater Kurset tar for seg følgende: * Grunnleggende lederforståelse * Ledelse i et HMS perspektiv * Ledelse i endring * Ledelse og økonomi

UNDERVISNINGEN SKJER I RAKKESTAD PÅ KVELDSTID

NÅR: Mandager fra 16 JANUAR 2017

PRIS: Medlemmer av Rakkestad Næringsråd:  29.000 (normal pris:   30 900)

  • Ekstra rabatt kan tilbys ved flere deltakere fra samme bedrift  – ta kontakt for tilbud
    Enkelte LO medlemmer kan søke kr. 17.000,- i stipend i LOs utdanningsfond.
    Noen forbund har egne stipendordninger. Kontakt ditt forbund.

Ledelse er et fag på lik linje med andre fag. For å bli en dyktig leder trengs både kunnskap og erfaring.

Vi må skaffe oss teoretisk kunnskap, trene på å ta den i bruk og reflektere over de resultatene vi oppnår. Når vi gjør dette sammen med andre, får vi også tilbakemeldinger på egne synspunkter og personlig væremåte. Vi lærer og utvikler oss. Det er dette Lederskolen handler om.
Mange utdanninger gir mye kunnskap om ledelse. Lederskolen lærer deg å lede. Dette er en praktisk utdanning for deg som vil bli en bedre leder.

Etter ett års studieinnsats på Lederskolen vil du sitte igjen med en grunnleggende kompetanse innen ledelse og et bevisst forhold til egen lederadferd.

KONTAKT, PÅMELDING, SPØRSMÅL:

Anja@rakkestadnaringsrad.no
Tlf: 90 16 25 16

eller

Øistein Pettersen
Salgs og Markedsleder
AOF Østfold
00 47 90 12 53 68
00 47 69 13 04 10
e – post : oistein.pettersen@aof.no