Teknologiparken med viktig avtale:

Slik ser kanskje den nye teknologiparken på Rudskogen ut.

Teknologiparken som er under etablering på Rudskogen Næringspark har signert en samarbeidsavtale med Inkubator Ås i den hensikt å styrke relasjonen mellom inkubatorene, forskningsmiljøet og industrien.

 AnjaHelene GuerreraTeknologiparken har til hensikt å fremme vekst og utvikling blant nye og etablerte bedrifter, i hovedsak innen energi, bioøkonomi og prosess- og engineeringsbedrifter i Østfold og andre nærliggende regioner. Bedriften ble etablert av Sigurd Slåttland i januar 2016, og har ansatt Stian Emberland som daglig leder og prosjektleder for selskapet. Sammen håper de å styrke utviklingen av Rudskogen Næringspark og legge til rette for vekst og nyetableringer i området.

Inkubator Ås er en del av Innovasjonssenter Campus Ås og har som rolle å bistå oppstartsbedrifter med rådgivning, kompetansenettverk og fasiliteter for å bidra til at flere oppstartsbedrifter innen bioøkonomi lykkes med kommersialisering. Ås-miljøet har gjennom flere år lagt ned betydelig innsats i å kommersialisere gode idéer fra forskning. For å styrke satsingen ble Inkubator Ås AS etablert av Siva og Kjeller Innovasjon i 2014, i samarbeid med FoU-miljøet på Ås.

«en inkubator bidrar til å utvikle innovasjonsbedrifter i en tidligfase ved bruk av sin kompetanse og sitt nettverk»

Gjennom denne avtalen skal partene bidra med egne ressurser og kompetanse, og utfylle hverandre overfor målbedriftene.   Teknologiparken skal bidra mot målbedriftene med sin industrielle kompetanse og stille ressurser i form av teknologi og maskiner. Gjennom denne avtalen vil bedrifter som er tilknyttet Teknologiparken kunne få tilgang til bistand og tjenestetilbud innen inkubasjon fra Inkubator Ås.

«studier fra andre land viser at bedrifter som utvikler seg i en tidligfase ved hjelp av en inkubator har større sannsynlighet for å lykkes enn andre»

På sikt håper partene at dette skal styrke de nærliggende regionene innen bioøkonomi og de vil legge til rette for kompetanseheving blant bedrifter tilknyttet Inkubator Ås og Teknologiparken.

Next Post

Smart Strøm måler på vei hjem til deg.

ons jun 8 , 2016
«Smart Strøm” er betegnelsen på en ny teknologi som innebærer […]