Til bygg&anleggsbransjen – Under planlegging

 Rakkestad Næringsråd var i dag på kommunens «fast Byggemøte» som avholdes jevnlig med medlemmer fra de politiske partiene, kommunalsjefen/ teknisk etat.

Anja Guerrera, daglig leder Rakkestad Næringsråd

Byggekomiteen har en litt annen form enn for eksempel formannskapsmøtene da det her ikke er så mange saker som skal vedtas i hvert møte, det er mer av orientering og informasjon. På denne måten holdes politikere og andre ( det er åpne møter) orientert om planer og prosesser.

 AnjaHelene Guerrera

UNDER PLANLEGGING

Omsorgsboliger Lundborg
Os ny skole
Kulturskolen
VA ledninger (vann – avløp) Rudskogen
Skautun – nytt sykehjem

Litt om Kulturskolen

I dagens møte ble det bestemt med fem mot to stemmer at spørsmålet rundt valg av plassering av Kulturskolen skulle sendes tilbake til kommunestyresalen som skal ta stilling til ett alternativ og deretter be om at det lages et forprosjekt på dette. Grunnen til dette synes å være at det i lang tid har vært drøftet mange muligheter rundt beliggenhet av kulturskolen, men at mange forslag er uaktuelle og ikke skal utredes eller «mulighets» studeres ytterligere. Nå ønsker altså komiteen at det landes på ett av de alternativ som er aktuelle.

Litt om Os skole

Østre Linje arkitektkontor informerte og viste frem første skisse av hvordan en tenker seg OS skole bygget. Dette ser ut til at blir en flott skole der hensynet er tatt til både kulturminner, naturen, barn og ansatte.

INVITASJONER

KLIKK HER : ANBUDSINVITASJON RIVEARBEIDER

 

Next Post

Velkommen til nyetablert firma og nytt medlem i Rakkestad Næringsråd.

tor jan 7 , 2016
Rakkestad Slangeservice AS  Den 4 januar 2016 åpnet et nytt […]