TILBUDSINNBYDELSE – Rivearbeider

 Rakkestad Kommune

TILBUDSINNBYDELSE

RIVEARBEIDER

Totalentreprise

KIRKENG SKOLE – BYGG B OG C 2

TILBUDSGRUNNLAG – RIVING AV BYGG B OG C

KIRKENG SKOLE – Rakkestad kommune

Oppdragets navn: Riving av skolebygg Kirkeng

 

 

INNHOLD

 1. TILBUDSINNBYDELSE
 2. ALMINNELIGE REGLER FOR KONKURRANSEN
 3. ORIENTERING OM PROSJEKTET
 4. KVALIFIKASJONSKRAV
 5. TILDELINGSKRITERIER
 6. KONTRAKT
 7. TILBUDSSKJEMA
 8. VEDLEGG
 9. Miljøsaneringsbeskrivelse
 10. Bilder av bygningene

 

 1. TILBUDSINNBYDELSE

1.1 Innledning

Rakkestad Kommune innbyr herved til åpen anbudskonkurranse, jfr Forskrift om offentlige anskaffelser § 4-2, bokstav a i forbindelse med riving av 2 eldre bygninger, bygg B og C på Kirkeng i Degernes, Rakkestad kommune.

Bygg B er en eldre trebygning i 2 etasjer oppført i 1958 med noe påbygging av nyere dato. Bygget består av kontordel og en undervisningsdel. Bygningen har full kjelleretasje hvor det er lagerrom, toaletter og tekniske rom. Bygget er i hovedsak oppført i reisverk med trepanel på yttervegger. Byggets størrelse er på ca 1000 m2.

Bygg C – gymbygget er oppført i 1969 med underetasje og 1. etasje og inneholder ordinære undervisningsrom, gymsal og sanitæranlegg med dusj og garderober. Yttervegger er forblendet med murstein og taket er belagt med tjærepapp. Ventilasjonsanlegget er også fra 1969 med aggregat som er plassert i eget rom i 1.etasje. Byggets størrelse er på ca 860 m2.

 

Bygningene er i all hovedsak tømt for innbo.

 

Rakkestad kommune er eier av byggematerialene og innbo og disponerer disse fritt inntil rivearbeidene starter.

 

Miljøsaneringsbeskrivelse, datert 18.11.2013 fra Cowi beskriver rivearbeidene av de 2 skolebygningene og gir samtidig veiledning om behandling av de ulike materialer som finnes i bygningene.

3

 

Tilbudsforespørselen er underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kriterier for evaluering og valg av entreprenør er beskrevet i kapittel 4 og 5.

1.2 Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er Rakkestad kommune v/ kommunalsjef Jon Ådalen

1.4 Konkurranseform og gjennomføring

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 402. del I og del II. Valgt prosedyre for denne anbudskonkurransen er ”Åpen anbudskonkurranse”, jfr. FOA § 5-1

Bare de tilbyderne som oppfyller kvalifikasjonskravene vil få sine tilbud evaluert.

I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudet etter tilbudsfristens utløp. Videre gjøres det oppmerksom på at tilbud som inneholder avvik, forbehold, feil, uklarheter, ufullstendigheter mv. som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal vurderes sammenliknet med de øvrige tilbudene, skal avvises etter FOA § 11-10 og 11.

1.5 Kunngjøring

Konkurransen er kunngjort i DOFFIN- databasen – Se www.doffin.no

1.6 Viktige datoer

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsramme for prosessen: Aktivitet Tidspunkt
Kunngjøring i DOFFIN/TED 10.12.2015
Tilbudsbefaring – oppmøte på skolen 4.01.2016, kl 13:00
Referat fra tilbudsbefaring 06.01.2016
Frist for å levere tilbud 18.01.2016,kl 12:00
Tilbudsåpning 18.01.2016,kl 15:00
Tilbudets vedståelsesfrist 11.04.2016,kl 12.00
Evaluering 22.01.2016
Meddelelse om valg av leverandør 22.01.2016
Klagefrist 05.02.2016,kl 12:00
Kontraktsinngåelse 12.02.2016

 

Next Post

Til bygg&anleggsbransjen - Under planlegging

fre des 11 , 2015
Rakkestad Næringsråd var i dag på kommunens «fast Byggemøte» som […]

LES OGSÅ: