Tillkallingsvikar i kommunale barnehager – frist 29.09-19

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8000 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen inndelt i 9 seksjoner som yter tjenester til kommunens innbyggere.

Som tilkallingsvikar vil du stå oppført på en vikarliste og bli kontaktet ved behov.

Next Post

Fast stilling som produksjonsmedarbeider, frist snarest

tor aug 22 , 2019
Wide Industrier er leverandør av luftinntakssystemer. Ved bruk av standardisert […]
Wide Industrier logo.png
Påmeldinger
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.