Utlysninger – støtte til innovasjon

DEMO 2000 lyser ut 100 millioner kroner

…til nye teknologier til nytte for norsk sokkel, med søknadsfrist 17. februar 2016. I forbindelse med utlysningen vil Norges forskningsråd i samarbeid med Oljedirektoratet invitere til søkerseminar i Stavanger 03. desember 2015.

LES MER HER