UTVIKLINGSPRISEN 2019 TIL NORSTAD EIENDOM.

 Rakkestad Næringsråd: 

I Rakkestad sin næringsplan står det følgende: En gang pr år skal vi gi en oppmerksomhet til en bedrift eller person som har utmerket i en eller flere av punktene under. En eller flere av prisene kan gis. Dette er for å sette lys på de gode initiativene, de nye ideene og det å våge å tenke annerledes.

Miljøprisen.

Formålet med prisen er å honorere en ekstra innsats for å fremme miljøet i Rakkestad. Det kan være tiltak for å gjøre bygda og sentrum hyggeligere, penere, renere og mer attraktiv. Det kan også innebære miljøvennlig energibruk i Rakkestad.

Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen kan deles ut til privatboliger, forretningsgårder, gårdsanlegg, offentlige bygninger eller andre bygninger som bidrar til forskjønning og utvikling i Rakkestad.
Utviklingsprisen

Innsatsen til en verdig mottaker skal være fremtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling eller positivitet i lokalsamfunnet. Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping.

PRISEN FOR 2019 GÅR TIL
NORSTAD EIENDOM AS FOR;  UTVIKLINGSORIENTERT GÅRDEIERSKAP AV «NYE» CENTRUMSGÅRDEN.

Det er ulike former for organisering og samarbeid som kan bidra til å utvikle sentrum til en mer attraktiv etableringsarena for handel og service. Mange spør seg hva som kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som en god etablerings arena for handel og service? Det viser seg gang på gang at aktører som i størst grad kan og vil samarbeide og samhandle er de som lykkes. I Rakkestad er det god kultur for dette.

Gårdeiere som utviklere har vist seg å være en suksessfaktor.

Ifølge en casestudie fra transportøkonomisk institutt kan gårdeiere grovt deles i fire kategorier:

  • Store, profesjonelle og utviklingsorienterte gårdeiere med lokal forankring. De ser felles satsting og samarbeid om å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena som en nyttig og nødvendig del av sin forretningsstrategi.
  • Store, profesjonelle og utviklingsorienterte eiendomsutviklingsselskaper uten lokal forankring. De kan ha god forståelse av nytten av samarbeid for å styrke sentrum som etableringsarena, men er ikke nødvendigvis interesserte i å bruke mye ressurser på dette.
  • Små, lokale gårdeiere som ikke driver profesjonelt, og som ofte ikke er opptatt av å utvikle eiendommene eller bruke ressurser på samarbeid om å styrke sentrums attraktivitet. Det store innslaget av slike gårdeiere i norske bysentre trekkes frem som problematisk.
  • Små, profesjonelle og utviklingsorienterte gårdeiere.

Nordstad Eiendom har i 2018 og i 2019 vist at de har en gårdeierstruktur som vi mener er helt avgjørende for vekst i Rakkestad. 

Begrunnelse:

Næringsrådet mener at Norstad Eiendom føyer seg inn gruppen som «Profesjonell og utviklingsorienterte gårdeiere med lokal forankring»

Norstad Eiendom As ser felles satsing og samarbeid som en nyttig og nødvendig del av sin forretningsstrategi. Gårdeier har i tett samarbeid med leietakere også utviklet en helhetlig, attraktiv og innbydene inngangsportal til vårt handelssentrum. Hos driverne (leietakerne) Fru Blom, Vinmonopolet og Ringsby Blomster er det en høy grad av kreativitet, butikkpersonlighet («VIPPS for det du finner utenfor») harmoniske utstillinger,  servicevennlighet og samarbeid driverne imellom, som gjør satsingen komplett.

Gratulerer til;

NORSTAD EIENDOM ved Vidar Mellegård og Odd Arvid Bjørnstad- sammen med Fru Blom, Ringsby Blomster og Vinmonopolet.

Next Post

Rakkestad Containerservice AS. Solide etter omstilling.

tir jan 21 , 2020
Dette er historien om bedriften har lykkes godt, til tross […]