Vi er fremtidsrettede – om Glommabanen

Osmund Uelands innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad stempler vår region som lite fremtidsrettet.
Osmund Uelands innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad stempler vår region som lite fremtidsrettet.

 Skap en region for fremtiden, lyder overskriften i Osmund Uelands innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad for en tid tilbake.

Det er vi helt enige i.

Osmund Uelands leserinnlegg er både interessant og viktig. Ueland beskriver også i sitt leserinnlegg vår region som «en identitetsløs region, uten store tenkere, mangel på ydmykhet og uten en felles visjon»

 

Rakkestad kommune og næringsrådet har deltatt på flere av møtene rundt Glommabanen. I tillegg har Rakkestad Kommune og Rakkestadbedriften Mjørud AS, vært direkte bidragsytere til gjennomføringen av mulighetsstudiet for Glommabanen. Det ble også skrevet en uttalelse som skulle brukes videre i prosessen inn mot fylkeskommunen. Denne ble sendt til Osmund Ueland. Her gir vi et forkortet utdrag fra denne uttalelsen fra september.

 «Rakkestad Kommune, herunder Rakkestad Næringsråd, ønsker et tilbud for pendlere.  For at vi skal komme videre i arbeidet med å styrke vår kommune, og som kommune være med å styrke Østfold, ønsker vi å synliggjøre behovet for kommunikasjon/pendlemuligheter på den eksisterende skinnegangen mellom Sarpsborg og Rakkestad. (…) Rakkestad ønsker å forsøke å belyse de utfordringer og muligheter som ligger til grunn for høyere attraktivitet og dermed vekst både i Rakkestad og i resten av regionen.

(…) Det går nå i retning av at Østfolds kommuner må samhandle og knyttes sammen i sterkere grad enn noen gang skal vi kunne fortsette å vokse, og skal vi kunne avlaste hovedstaden. (…)

 

Kommunesammenslåing blir et viktig tema i tiden som kommer. Det er naturlig å se på hvordan alle de berørte kommuner i Indre og Nedre region av fylket kan samarbeide og samhandle på tvers, legge til rette for vekst i kunnskapsbasert næring, bruke hverandres attraksjoner, arbeidskraft og levekår for øvrig. Hvordan forandres arbeidssituasjonen i forbindelse med sammenslåing av kommuner, spesielt i offentlig sektor? Hvor avgjørende er det med en moderne og attraktiv infrastruktur i årene som kommer?»

 

«I Østfold har vi mulighet til å dele kultur og idrettstilbud. For eksempel har Askim attraksjoner som badeland, og et kulturhus som holder meget høy standard. Eidsberg har arenaer for både videregående skoler og høyskoler gjennom sitt samarbeide med Høyskolen i Østfold, og et hotell skal bygges på Brennemoen. Halden har blant annet festningen, høyskolen og et sterkt fagmiljø. Fredrikstad og Sarpsborg kan skilte med et rikt næringsliv, kyst og kulturliv. I Rakkestad har vi blant annet Rakkestadhallene, som brukes av omkringliggende kommuner til idrettsarrangement og treninger. Øst i vår egen kommune ligger Rudskogen Motorpark, midt i et forholdsvis nytt industrifelt der vekstpotensialet er tilstede. Rudskogen Motorsenter har passert 100 000 besøkere to år på rad, med toppnotering på 106 000 besøkere i 2013, og har befestet seg som en stor destinasjon i Østfold»

 

«Rakkestad er i dag en kommune med et rikt og solid næringsliv. Rakkestad har høy attraktivitet med tanke på gode boforhold, oppvekst- og omsorg/pleie/helsevilkår. Vi har flotte naturområder, idretts og kulturarenaer, et rikt handelssentrum, to industrifelt og solide næringer og klynger fra bedrifter som leverer til olje og offshore. I Rakkestad Næringsråd er det registrert pr i dag 110 medlemsbedrifter /enheter. For Rakkestad er det avgjørende at vi trekker til oss kompetent arbeidskraft og unge innflytterfamiler.  Skole og utdanningssituasjonen er i dag at etter ungdomsskole må ungdommen vår pendle ut av bygda til nabokommuner i flere retninger. Rakkestad ligger i hjertet av Østfold, men for å komme til utdanningsinstitusjoner og høyskoler må man pendle. Sykehuset på Kalnes vil også bidra til økt attraksjonskraft, ikke bare for områdene i umiddelbar nærhet, men også for de andre kommunene i Østfold. Allerede nå er innsøkingen av stillinger på helsefagarbeidere, sykepleiere, leger, psykologer, bioingeniører, hjelpepleiere og spesialister i full gang. Uten et godt pendlersystem fra Indre Østfold og ned mot Sarpsborg vil det være mindre attraktivt å bosette seg i øvre deler av regionen.

 

Rakkestad Kommune ønsker at det skal arbeides for at vi for et bedre tilbud for pendling ved hjelp av den eksisterende skinnene som ligger mellom Rakkestad og Nedre Glommaregionen»

(Rakkestad Næringsråd og Rakkestad Kommune v Ellen Solbrække den 25 september 2014)

 VisjonDette er bare et utdrag fra vår innstilling som ble sendt til Ueland. Rakkestad har vært ubetinget positive til mulighetsstudiet. I en slik stor prosess er det ganske naturlig at spørsmål stilles, og flere ordførere uttalte seg om saken til media på en direkte henvendelse. Rakkestads ordfører Ellen Solbrække uttalte i media at spørsmålet er om hvordan og hvorvidt vi kan hente inn over fem milliarder til et slikt prosjekt. Det må da være et betimelig spørsmål, men Rakkestad fikk ganske kraftig refs i Rakkestad Avis som hadde laget en «omskrivning» av Uelands innlegg, med overskriften «Rakkestadordfører får refs»

 

Rakkestad synes selvfølgelig at det er bra med engasjement, planlegging og fremtidsrettet tenking for utvikling av vår region. Den uttalelsen tror jeg trygt kan stå for hele regionen.

 Anja Aarsrud Guerrera,

Daglig Leder i Rakkestad Næringsråd

 

 

 

 

 

 

Next Post

Stilling ledig som Visual StudioNET programmerer i Rakkestad

man des 8 , 2014
Forretningsideen er å skape en komplett vertikal verdikjede for kundetilpassede […]