Viktig å ha med næringslivet i næringsplanarbeidet

RA har fokus på næringsutvikling. Les dagens artikkel her

Avis næringsplan 4 feb 2015